Nyheter

2018-06-06

En rapport om tillståndet för Sveriges fågelfauna

Nu ligger den första rapporten färdig. Den har tagits fram i samarbete med Svensk Fågeltaxering i Lund men med benägen medverkan även från ArtDatabanken och fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo. Sammanställningen av rapporten har gjorts av Anders Wirdheim. Förutom att redovisa det kända läget och trenderna för landets ca 250 häckfågelarter, tittar vi i denna premiärupplaga närmare på klimatförändringarnas effekter på fågellivet.

Här kan du läsa rapporten.

 
 
Gilla oss på Facebook