Nyheter

2016-03-02

Årsmöte: Onsdag 30:e mars

Årsmöte i GLOF
Onsdagen 30/3 klockan 18:30
Plats: Folkets Hus i Iggesund
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visar Carl-Erik Zetterlund bilder och
informerar om arbetet med kungsörn och pilgrimsfalk i länet.
FIKA