Samtliga nyheter 2010

Här visas samtliga nyheter från 2010.
2010-07-01

Ovanliga fågelgäster i maj-juni
Ovanliga fågelgäster i maj-juni Läs mer .pdf - fil Fågelgäster maj-juni 2010En tofslärka gästade Kungshamn under tiden 8-14 juni. Den höll mestadels till kring idrottsplanen och dagiset vid Mejselgatan. Den 13 juni flög den över till Lysekil och visade sig där utanför ICA till och med den 15 juni...

2010-03-01

Storken i Bohuslän (uppdaterad 21 mars 2010)
Information om den vita storken som övervintrade i Bohuslän. Stork i Bohuslän Sista observationen av den vita storken är från den 3 mars. Storken har förmodligen dragit till södra Norge, där den har visat sig från den 7 mars.Den vita stork som dök upp på Mollön i mitten av augusti förra året har bl...

2010-03-01

Sjöbod/vindskydd Grosshamn, Ramsvikslandet
BohOF har av Västkuststiftelsen fått tillgång till en sjöbod vid Grosshamn längst ute på Ramsvikslandet. Sjöbod/vindskydd Grosshamn, Ramsvikslandet BohOF har av Västkuststiftelsen, som förvaltar naturreservaten i länet, fått tillgång till en sjöbod vid Grosshamn längst ute på Ramsvikslandet. Sjöbo...

2010-01-01

Fågelinventering 2010 sothöna
Inventering av sothöna i BohuslänSothönan Fulica atra är en sparsamt förekommande häckfågel i Bohuslän och någon kartläggning av beståndet har tidigare inte gjorts. Under våren 2010 att genomförs därför en inventering av den häckande populationen i vårt landskap. Känner du till några platser där art...

2010-01-01

Vindkraftpolicy
Sveriges Ornitologiska Förening har utarbetat en vindkraftspolicy tillsammans med regionalföreningarna. Policyn är en tydlig markering från SOF:s sida. Policyn efterfrågar samtidigt ytterligare forskning inom området. Läs mer

2010-01-01

Fågelinventering 2010 storlom
Inventering av storlom kommer i år att göras i Kungälvs kommun. Men även rapporter från övriga Bohuslän är intressant.Är du intresserad av att titta efter lom i sjöarna i Bohuslän? Eller har du tips om var det finns lom? Kontakta i så fall Ronny Charlesson. Telefon: 0522-233 61 eller 0704-56 10 44 ...

2010-01-01

Fågelinventering 2010 höksångare
Hårt för höksångaren Rrk-Bohuslän uppmanade till riktade eftersök efter höksångare under häckningssäsongen 2010. Anledningen är den tillbakagång i landskapet som drabbat arten. Resultatet av årets eftersök visar på ett ganska nedslående resultat. Höksångaren befäster sin ställning som en av de sälls...

2010-01-01

Fågelinventering 2010 nattfåglar
Var med och inventera nattfåglar!Svensk Nattfågeltaxering startar 2010!Den fågelövervakning som Svensk Fågeltaxering bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket utförs nästan helt under den ljusa delen av dygnet. Detta innebär att arter som är helt eller delvis nattaktiva täcks dåligt eller inte alls. F...

 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"