Dalarnas Ornitologiska Förening

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF

Vad är DOF

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF är en ideell förening som arbetar med fågelskådning, fågelskydd och fågelforskning.

Vad och hur gör DOF

Mycket av verksamheten i Dalarna bedrivs av lokala fågelklubbar, grupper och enskilda ornitologer - med DOF i en övergripande, samordnande och koordinerade roll.

DOFs viktigaste uppgift är att verka för att skydda Dalarnas fåglar och deras miljöer.

Det mesta av arbetet sker på ideell basis och vi är mer stolta över allt som görs runt om i Dalarna – än lessna över allt vi inte hinner med. Lön och resersättning utgår vid vissa inventeringsinsatser.

Du kan hjälpa oss att orka mer genom ett medlemsskap eller stötta oss med en gåva.


Hur kan Du bidra till DOFs verksamhet

Som medlem i DOF bidrar du till att stärka fågelskådningen, fågelskyddet och forskningen i Dalarna. Samtidigt får du medlemstidningen Fåglar i Dalarna som utkommer fyra gångar per år och presenterar artiklar om fåglar, referat från möten och exkursioner, fågelrapporter, inventeringar samt pågående projekt med mera. Dessutom kan du delta i utflykter och utbildningar samt DOFs medlemsmöten med föredrag, rapporter och diskussioner.

Stöd oss

Du kan alltid stötta oss och vårt arbeta för att verka för att skydda Dalarnas fåglar och fågellokaler.
Sätt in önskat belopp på bankgiro 341-0081.
OBS! gamla postgironumret tas bort och ersätts med bankgironummer: 341-0081

Bli medlem

OBS! gamla postgironumret tas bort och ersätts med bankgironummer: 341-0081
Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 341-0081. 
c/o Bengt Eriksson
Lötåkersgatan 13
784 65 Borlänge

Medlemsavgift

  • Ordinarie medlem 170 kr/år.
  • Ungdom upp till 25 år, 50 kr/år
  • Familjemedlem 20 kr/år
  • Ständig medlem 3 400 kr.
     

Medlemsfrågor och adressändringar

Kontakta Bengt Eriksson, 0243-238 807, parus.major@telia.com
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com