Dalarnas Ornitologiska Förening

Historisk tillbakablick

 
 
5 april 1959 - Dalarnas Ornitologiska Förening bildas
På ett möte kallad ”ornitologiträffen i Borlänge” den 5 april 1959 träffades ett 40-tal SOF-medlemmar från skilda delar av Dalarna. Syftet med mötet var att bilda en ornitologisk förening för Dalarna.
 
I protokollet kan man läsa:
”Till mötesordförande valdes läroverksadjunkt Göte Nyhlén, Avesta och till sekreterare folkskollärare Bengt Eriksson, Borlänge”.
 
Vidare kan man läsa att man beslutade att DOF skulle vara en regionalförening till SOF:
”Efter en stunds diskussion, om föreningen skulle vara fristående eller, i likhet med Skånes Ornitologiska Förening, vara en lokalförening till S.O.F. beslöts att i princip gå på ”skåne-linjen”.
 
Efter den diskussionen var alltså DOF bildat och mötet fortsatta med lite ”fågelrapporter från dalaprovinser” och efter en kaffepaus höll Göte Nyhlén ett föredrag om sin resa till Island 1955 och Bengt Eriksson visade filmen ”Trumslagare i träd”. Mötet avslutades med följande skrivning ”Uppdrogs åt ordförande och sekreteraren att, jämte överlantmätare Lennart Lindskog, Falun, bestämma tid och plats för konstituerande årsmöte kommande höst” – och slutligen ”Åt herr Elis Dahlgren, Viksmanshyttan uppdrogs att leda en fågelexkursion i Norddalen i slutet av maj.”
 
4 november 1959 - Dalarnas Ornitologiska Förening första årsmöte
På DOFs första årsmöte – kallad ”Buskåkersträffen” kan man i protokollet läsa att Göte Nyhlén valdes till DOFs första ordförande och att första styrelsen bestod av:
o    Allan Beerman, Krylbo
o    Bengt Eriksson, Borlänge, sekreterare
o    Ragnar Halle, Danholn
o    Gunnar Ingritz, Dala-Floda, kassör
o    Lennart Lindskog, Falun, viceordförande
o    Hans Wijkman, Smedjebacken, vicesekreterare
 
1959 – Kungsörn
o    Redan 1959 började Gunnar Lind, Leksand att inventera kungsörn i Dalarna.
o    1974  träffade han Alf Nordin och Alf och Gunnar fortsatta med kungsörnsinventering i Dalarna.
o    1980 började de med ringmärkning.
o    2003 skapades en ny inventeringsorganisation omfattande hela Dalarna – med ornitologer från flera olika kommuner – och projektet pågår fortfarande!
 
1968 - Medlemstidning
o    DOFs första medlemstidning kom 1968 under namnet Meddelande från Dalarnas Ornitologiska Förening, MeddDOF– och första redaktören var Kjell Bylin. 
o    1980 bytte tidningen namn till Fåglar i Dalarna, FID.
 
1968 – Rapportkommitté
Första rapportkommittén inom DOF bildades 1968 och allt sedan dess har all rapportering gått  genom kommittén. Varje år sammanställer RRK årets fågelrapport.
 
1969 – DOF-logga
På höstmötet 1969 beslutar DOF - efter en omröstning mellan ett 10-tal inkomna förslag - att "Slagguggla på en kvist", ritat av Pell Algot Eriksson från Malung ska vara DOFs logtyp.

1975 - Boken Dalarnas Fåglar
1975 gav DOF ut sin första bok, Dalarnas Fåglar.  Kjell Bylin, som var redaktör, samlade under  flera år in det som var publicerat och som var känt om fåglarna och naturen i Dalarna.
 
1977 – Berguv Dalarna
1977 startade projektet med uppfödning och utsättning av berguvar i Dalarna. Som mest hade projektet 10-14 avelspar runt om i Dalarna. Projektet är avslutat och de få uvar som är kvar ingår numera i projekt Berguv Norr. Totalt har projektet släppt ut 327 ungar.
 
1993 - Boken Dalarnas Fåglar – uppdaterat utgåva
1993 - kom en ny uppdaterat version av Dalarnas Fåglar. Boken sammanfattar den kunskap som  finns om fågellivet i Dalarna och beskriver även Dalarnas olika naturtyper och den förändring av fågelfaunan som ägt rum i landskapet. Redaktionen bestod av Leif Berglund, Ulf Kolmodin, Bertil Sjöblom och Lars Wallström och boken är skriven av några av Dalarnas främste ornitologer.
 
1989–2006 - Dala212-svararen
Kamratföreningen Dala212 (se nedan) startade 1989 en telefonsvarare-service. Under 17 år ansvarade Pelle Adenäs och Bertil Rahm för att man snabbt kunde få information om de observationer som skådare från hela Dalarna rapporterade in till Dala212-svararen. I slutet av 1990-talet tog DOF över ansvaret för Dala212-svararen och Dala212 blev en kommitté inom DOF.
 
1989 - Dala212
Hösten 1989 startade några DOF-medlemmar en fristående kamratförening Dala212. En Club 300 typ - fast i Dalarna – och för att bli medlem skulle man kunna uppvisa en Dala-artlista bestående av just 212 arter.
Målet vart att stimulera till ett mer aktivt fågelskådande och Dala212 arrangerade tävlingar, exkursioner med mera till lite udda  mål samt startade en telefonsvarare-service (se ovan). I slutet på 1990-talet gick Dala212 upp i DOF som en egen kommitté.
 
2003 - Hemsida
DOF blir digital och skapar sin första hemsida.
 
2005 - Boken Fågellokaler i Dalarna
Redan i början av 1990-talet fanns planer på att ge ut en bok om Fågellokaler i Dalarna.  Dala212, en kamratförening bestående av fågelskådare från hela Dalarna (se ovan), drog igång arbetet – men av många olika anledningar drog det ut på tiden. Men 2005 blev boken äntligen klar. Redaktionen bestod av både ornitologer från Dala212 och DOF – och boken är skriven av några av Dalarnas främste ornitologer.
 
 
Medlemsantal
De första 15 åren hade DOF ca 100 medlemmar, men sedan mitten av 1980-talet så har medlemsantalet varit mellan 500-700.
 
Rapporter och  inventeringar
En viktig del av DOFs verksamhet har alltid varit olika inventeringar. Storspov, skrattmås, storlom och stare är några av de arter som inventerats. Atlas- och myrinventering samt inventering av Fulufjäll har också genomförts.
 
Varje år presenteras Regionala rapportkommittén (RRK)årets fågelrapport, en sammanställning av alla rapporter som kommit in – i början direkt till RRK och sedan till rapportsystemet Svalan – numera Artportalen.
 
Rapporten presenteras i medlemstidningen Fåglar i Dalarna, som utkommer med fyra nummer per år.

Inventeringsverksamhet

En stor del av verksamheten har under åren varit olika inventeringar. Storspov, skrattmås, storlom och stare är några av de arter som inventerats. Atlas- och myrinventering samt inventering av Faulufjäll har också genomförts.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DOFs orföranden 1959 - 2017
1959-1963, Göte Nylén
1964-1965, Gunnar Ingritz
1966-1966, Bengt Eriksson
1967-1972, John Palm
1973-1978, P Folke Nyholm
1979-1984, Stig-Åke Svenson
1985-1997, Ulf Kolmodin
1998-1998, Lotta Bonde
1999-2000, Bertil Rahm
2001-2003, Börje Petterson
2004-2010, Conny Trogen
2011-2012, Christer Beijer
2012-2015, Alf-Jan Hansson
2015-2015, Mats Forslund
2015-2017, Stig-Åke Svenson

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com