Dalarnas Ornitologiska Förening

Medlemstidningen FID - Fåglar i Dalarna

 
 

Föreningens tidning Fåglar i Dalarna, FID utkommer med fyra nummer per år och ingår i medlemskapet i DOF.

I tidningen presenteras artiklar om vad DOF gör i Dalarna. Allt från - rapporter från olika projekt, inventeringar, artrally, möten, aktiviteter och RRKs sammanställning av fågelrapporteringen på Artportalen - till notiser från vad enskilda skådare eller grupper har gjort för fina fågelupplevelser som de vill dela med andra fågelintresserade.

 

Fasta manusstopp 2018

  • nr 1, 5:e februari
  • nr 2,  5:e maj
  • nr 3, 5:e september
  • nr 4, 5:e december

Material till tidningen skickas till:

Svend Svarrer
svend.svarrer@gmail.com
Kurgatu 18, Solvarbo
783 95 Gustafs
 

Adressändring

Tidningen skickas hem till dig på den adress vi har i DOFs medlemsregister.
Vid adressändring kontakter du:
Bengt Eriksson, ansvarig för DOFs medlemsregister
parus.major@telia.com

Redaktion med ansvar för medlemtidning, hemsida och Facebook

  • Svend Svarrer, Säter
  • Glen Costello, Falun
Ansvarig utgivare
  • Stig-Åke Svenson, Säter
 
 
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com