Dalarnas Ornitologiska Förening

Styrelsen

Från vänster: Mats Forslund, Lars-Erik Nilsson, Christina Damberg, Börje Dahlén, Karin Björklund, Petrus Tengnér, Owe Olsson, Stig-Åke Svenson och Ralf Lundmark.
 

Ordförande, 2018-2019
Stig-Åke Svenson, Gustafs
070-561 12 01
stig-ake.svenson@telia.com

 

Sekreterare, 2018
Petrus Tengnér, Leksand
070-320 36 19
petrus.tengner@gmail.com

 

Ledamot, 2018-2019
Ralf Lundmark, Ramnäs
070-996 26 66
ralf.lundmark@gmail.com

 

Ledamot, 2018-2019
Börje Dahlén, Malung
070-226 83 31
borje.dahlen@telia.com

 

Suppleant, 2018
Christina Damberg, Borlänge
070-288 87 12
christinadamberg@hotmail.com

 

Suppleant, Vacant

Viceordförande, 2018
Lars-Erik Nilsson, Borlänge
070-303 19 05
larserik.s.nilsson@gmail.com

 

Kassör, 2018
Owe Olsson, Falun
023-421 62
owe.olsson@tele2.se

 

Ledamot, 2018-2019
Karin Björklund, Ludvika
070-315 35 90
bjokar@telia.com

 

Suppleant, 2018
Glenn Costello, Falun
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com

 

Suppleant, 2018
Mats Forslund, Avesta
070-399 81 63
forslund.mats@telia.com

 

Föreningens leds av en styrelse som består av minst sju ledamöter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig, viceordförande, sekreterare, kassör och övriga uppdragstagare.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com