Årsavgiften i
Östra Smålands Ornitologiska Förening (ÖSOF) är: 150 kr

Betala in avgiften på vårt bankgiro 5174-0983 och glöm inte skriva ditt namn och adress.