Fåglar i Östra Småland FiÖS
 

 
 

Redaktör och ansvarig utgivare: Åke Nilsson
ake.nilsson@skola.oskarshamn.se
Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.
Medlemmar i SOF ( Sveriges Ornitologiska Förening) bosatta i östra Småland, är automatiskt anslutna till ÖSOF.
För att erhålla tidskriften betalas kr 150:- på bankgiro 5174-0983.
Medlemmar som icke är SOF-ansluten kan bli medlem och erhålla tidskriften genom att betala kr 150:-.

 

 
Innehåll nr: 1/17

Ledare: Ännu en kort vinter. Åke Nilsson.

Uppsats: Något om min ringmärkningsverksamhet - studier av blåmes och talgoxe i Oskarshamnstrakten under vinterhalvåren 1981-2016. Tommy Larsson.

Artiklar: Lyssna efter nattskärra i sommar! Inventeringsmetodik för nattskärra. Urban Rundström.

Övrigt: Kustsnäppa i vinterdräkt i juni. Åke Nilsson.
Lusserally 2016.
Årsmöte 2017.
Innehåll nr: 2/17

Ledare: Allabehövs för våra fåglar. Åke Nilsson

Uppsats: Fågelrapport för 2016
Leon Axelsson, Christer Håkansson, Henric Jennersjö,
Calle Ljungberg och Åke Nilsson

Övrigt: Luserally 10 december
Innehåll nr: 3/17

Ledare: Digitalisera för miljöns och fåglarnas skull. Åke Nilsson

Uppsats: Berguv i Västerviks kommun 2016
Larsgunnar Nilsson och Kent Gullquist
Beruvens utbredning och status i östra Småland 2016 och 2017
Tommy Larsson
ÖSOF:s projekt göktyta häckningssäsongerna 2001-2017
Tommy Larsson

Övrigt:
Brun glada-häckfågel i östra Småland
Bill Andersson
Sjöfågelräkningar i östra Småland januari 2017
Tommy Larsson
Kalmar överlägsna i Allhelgonarallyt
ÖSOF:s Lusserally 2017
Vinterfåglar inpå knuten