Fåglar i Västmanland- FiV

 
 

Föreningens tidning Fåglar i Västmanland kommer ut med fyra nummer per år varav ett är dubbelnummer. Nr 1 utkommer i mars, nr 2-3 i augusti och nr 4 i november. Nr 2-3 innehåller fågelrapporten för föregående år som är sammanställd av regionala rapportkommittén (rrk). Bilderna i tidningen ställs till förfogande av lokala fågelfotografer. Tidningen skickas hem till alla medlemmar.
 

I tidningen vill vi berätta om stort och smått som händer i Västmanlands fågelvärld. Vi vill gärna få in färdigskrivna bidrag eller tips på sådant du vill att vi ska skriva om i tidningen.
Om du inte fått din tidning eller vill ha fler exemplar, hör av dig till redaktören.
Redaktör för FIV: Christina Bredin, 0706 344 120.

 

 

Senaste numret innehåller bl.a.:

  • Program för vår/sommar 2015
  • Totala resultatlistan Artrallyt
  • VOF:s stora projekt för inventering av brandområdet
  • Landets första dvärgrördrom