Fåglar i Norrköpingstrakten

 
 

Tidskriften Fåglar i Norrköpingstrakten utges av FiNk. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, två textnummer och två programnummer. I tidskriften kan man bland annat läsa om:

Inventeringar
Exkursionsrapporter
Fågelobservationer

Medlemmar i FiNk erhåller tidskriften utan extra kostnad (ingår i medlemsavgiften).

Prenumerationspriset är 180 kr.

Beloppet kan sättas in på plusgirokonto nr 343950-2, Fågelföreningen i Norrköping. Glöm inte att ange vad inbetalningen avser samt att mejla kassören din aktuella postadress.