En av regionala rapportkommitténs uppgifter är att bedöma observationer som någon annan gjort.  Att identifiera många av våra fåglar är svårt, speciellt om man är nybörjare. Erfarna fågelskådare och nybörjare hittar ibland sällsynta fåglar som skall rapporteras till Rk/Rrk. I och med denna rapportering blir rariteternas uppträdande med en granskning mer tillförlitliga.

 

Om din observation ej blir godkänd av Rk/Rrk innebär det inte att du som rapportör är en dålig/opålitlig fågelskådare utan oftast kan det vara fågelns karaktärer som inte noterades/sågs för att helt kunnat utesluta andra arter. En underkänd rapport kan vara en ärligt skriven rapport av rapportören som har haft gott omdöme att se de karaktärer som fågeln visade upp och inte de karaktärer som borde ha setts.

Rapporteringen sker på Svalan


Fågelobservationer rapporteras genom Svalan: http://artportalen.se/birds/
 

Rapportmallen i sin helhet finns elektroniskt i Svalan:http://artportalen.se/birds/fyndstatus.asp

Här kan du ladda ner fågelrapporten som pdf-fil: 
- Fågelrapporten Västmanland 2011
- Fågelrapporten Västmanland 2012
- Fågelrapporten Västmanland 2013

Västmanlands Fåglar, En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu. Länk.