Styrelsen träffas regelbundet och diskuterar naturvård, miljö, föreningsfrågor och planerar aktiviteter. Varje namn är klickbart för e-postadress och hör gärna av dig om du har frågor. 


Ordförande

Lennart Waara
070-710 77 24
Vice ordförande
Redaktör Fåglar i Västmanland
Rapphönan 


Christina Bredin
070- 634 41 20
Kassör
 
Inger Kjellberg

070-170 91 02
Sekreterare
Tommy Ryding

021-324157

Webbredaktör &
Rädda Sånglärkan Västmanland


Joachim Karlsson
070-432 21 57

Programansvarig

 
Johan Karlsson 
0706660727

Kalle Källebrink
0224- 280 41

Ulf Carlsson
0
70-374 59 79


Torbjörn Jansson 
0223-234 98

Karin Norén

070-691 7671
Seppo Leppälampi
0589-15987