Bli medlem!


Närkes Ornitologiska Förening är en ideell regionalförening av Birdlife Sverige - Sveriges Ornitologiska Förening. Medlem i Närkes Ornitologiska Förening blir man enklast genom att sätta in årsavgiften på bankgiro 5747-3357 eller swisha till nr 123 02 90 361. Årsavgiften är 250 kronor för vuxen, för familjemedlem 50 kr (erhåller ej medlemstidning), en ungdomsmedlem (13-20 år) betalar 100 kronor och barn (1-12 år) betalar 50 kronor per år. Den som är medlem i föreningen får vår medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år. Dessutom får man hänga med på alla exkursioner, resor och spännande möten.

Exkursioner och resor


Närkes Ornitologiska Förening arrangerar varje år exkursioner till fågellokaler nära Örebro, till exempel till Oset, Tysslingen och Kvismaren, eller till andra intressanta och spännande fågellokaler i vår närhet. Vi ordnar också resor till till exempel Falsterbo och Öland om höstarna. Detta är ypperliga tillfällen för den som inte är så rutinerad skådare att få se många spännande arter och få tips om artbestämning från mer erfarna deltagare. Då och då reser vi till mer avlägsna mål, beroende på önskemål från våra medlemmar. Varje år arrangeras även Artracet, Fågeltornskampel, Fågelskådningens Dag och Osetguidningar varje onsdag och söndag i maj. 

Föreningsmöten

Vi har inomhusmöte ungefär en gång i månaden. Då bjuder vi in föredragshållare som ger oss ökade kunskaper om fåglar och naturen och visar vackra bildspel. Mötena innehåller också ett lotteri och en fikastund då vi har trevligt och kanske utbyter ett och annat skådartips från markerna. Alla våra möten är gratis, förutom när vi har glädjen att presentera särskilt framstående föreläsare (inträde 30-50 kr). Mer information om våra inomhusmöten hittar du här på hemsidan eller i tidningen.


Tidningen Fåglar i Närke


Fåglar i Närke heter vår föreningstidning som kommer ut med fyra nr per år. Den skickas ut med post till alla som är medlemmar. Här kan du läsa om spänannde nyheter från fågelvärlden, om intressanta fågelprojekt i vårt landskap och andra viktiga artiklar om fåglar. Tidningen innehåller också referat från exkursioner, resor och möten. Framsidan pryds alltid av en nymålad akvarell av konstnären Staffan Ullström. 
Tjejgrupp


För tjejer, unga som gamla, finns NOF:s tjejgrupper. Kontakta Ami Sundén för mer information.

Nybörjarcirkel

Med jämna mellanrum försöker vi att arrangera studiecirkel för nya fågelskådare, där teori varvas med skådande ute i markerna runt Örebro. Kontakta styrelsen för mer information.


Ungdomsgruppen

För våra yngre fågelskådare finns en ungdomsgrupp som arrangerar exkursioner, resor och träffar.