Tidskriften Fåglar i Närke

Fåglar i Närke kommer ut med fyra nummer per år till medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening. Den skickas ut per post och har alltid ett omslag teckat av den duktige konstnären Staffan Ullström!
Redaktionen träffas regelbundet  för att jobba med tidningens utformning och innehåll.

Redaktionen består av:

Redaktör: Kent Halttunen
 

Redaktionsmedlemmar:
Marianne Johansson

Vill du se hur redaktionsmedlemmarna ser ut: Klicka här


Vill du komma i kontakt med redaktionen kan du alltid mejla till: redaktion@nofnet.se