Äldre nummer av Fåglar i NärkeOm du klickar på rubrikerna till höger hittar du äldre nummer av tidskriften Fåglar i Närke som ges ut av Närkes Ornitologiska Förening. Från 2008 finns tidskriften i pdf-format, ännu äldre nummer finns det bara en sammanfattning av innehållet.