Fåglar i Närke 2008

Nr 1/2008


Ur innehållet:

Vinterracet 2008 vanns av två kumlingar
Fyrtio års vinterräknande av änder i Svartån, Örebro
Ungdomsexkursion 17 nov 2007
Bulgarienresan 18-25 september 2007
 

Vill du läsa hela tidingen som pdf: klicka här

Nr 2/2008


Ur innehållet:

Ungdomslägret i Kvismaren
Allt om lavskrikan
Vårvandring till Yxnäset
En personlig presentation av fågellokalen Boglundsängen av Ronnie Lindqvist
 

Vill du läsa hela tidingen som pdf: klicka här

Nr 3/2008


Ur innehållet:

Fågelrapport för Närke 2007
Tornfalksrapport
Minnesord över Ragnar Edberg
Krönikan Kvismaren á la carte
 

Vill du läsa hela tidingen som pdf: klicka här

Nr 4/2008


Ur innehållet:

Häckfågelinventering Boglundsängen 2008
Konsten att upptäcka en lappuggla’
Nattlivet vid Vibysjön den 13 juni
NOF:s 30-årsjubileum
 

Vill du läsa hela tidingen som pdf: klicka här