Fåglar i Närke 2012

                                                   FiN nr 1/2012

Ur innehållet:

 • Rolf Hagström presenterar sig
 • Inventering av häckfågelfaunan vid Oset 2011
 • Märkplats Venan
 • Gråhakedopping och svarthakedopping i Närke
 • Artracet i janauri - segrarnas berättelse
 • Rapport från Atlasmötet i februari
 • Vem är Tage Carlsson
 • Riksinventeringsarter 2012
 • Ungdomsgruppen kollar örnar
 • Ungdomsgruppens vinterrace
 • Fågelkampen
Vill du läsa tidningen som pdf-fil: klicka här

                                                  
                                                   FiN nr 2/2012

 

Ur innehållet:


* Ordföranden Hans Waern har ordet
* Nya NOF-medlemmar hälsas välkomna
* Fågelrapport för Närke år 2011
* Sommarskådning - bra för Atlasinventeringen
* OBS:at i Närke febuari - maj
* Krönika av Ulf Jorner
* Havsörnen - en skräpfågel?
* Höstens program

Vill du läsa hela tidningen
som en pdf: klicka här


                                                   FiN nr 3/2012

Ur innehållet:


* Exkursion till Yxnäset
* Skådning i Stockholms skärgård
* Klåvudden - där allt kan hända
* Dubbla dubbelbeckasiner
* Stadsnära fåglar i Stadsparken
* Nya naturreservatet Reträtten
* Nattfågellyssning
* Resan till Gotland och Stora Karlsö
* Rörsångsbo höjdpunkten på Atlasrace
* Vadarkurs lockade unga och gamla
* Berguvskväll och morkulledrag
* Första höstutflykten
* Fantastiska Villingsbergs skjutfält 
* Falkutsättning i Närke
* Ronnie gilllar att inventera
* OBS:at juni-augusti
Vill du läsa det här numret som en pdf-fil: klicka här


                                                   FiN nr 4/2012

Ur innehållet:

* Nya NOF-medlemmar hälsas välkomna
* Kallelse till årsmötet
* NOF:s remissarbete 2012
* Hur högt flyger tornsvalorna?
* Fenologi i Närke 2002 - 2012
* Ungdomsgruppens lyckade möte
* Atlasinventeringen - lägesrapport
* Rävahänget
* Märkplats Venan
* Vem är Gudrun Wall'
* Blyförgiftad havsörn
* Se filmen The Big Year!
* Talgbollsrecept
* Börja skåda fågel - ny studiecirkel
* Spanienresa med NOF
* Krönika av Peter Gustafson
* Program

Vill du läsa hela tidningen som pdf: klicka här