Fåglar i Närke 2014

Fåglar i Närke nr 1/2014

Ur innehållet:
 

- Åsa Bengtsson – ny i styrelsen
- Årsmötet 2014
- Artracet 2014
- Många bonusarter från cykelsadeln
- Segrarnas ber. Hasse Molin och Per Karlsson Linderum
- Märkplats Venan
- Runde – Norges sydligaste fågelberg
- Erik Rosenberg Den 1 augusti
- Atlasåret 2014 har börjat
. Namnen berättar omgamla tider
- Olle Liljedahl – rets gulsparv
- Vem är Pierre Blanksvärd?
- OBS:s i Närke
- Att dåras av göken

Vill du läsa tidningen som pdf-file: klicka här


Fåglar i Närke nr 2/2014

Ur innehållet:- Ordföranden har ordet 
- Till minne av min vän Sven Engström 
- Fågelrapport för Närke 2013 
- Nya NOF medlemmar 
- OBS: at i Närke 
- NOFs ungdomsgrupp behöver ny ledare 
- Tysslingen söder 
- Krönikan Att bo i Närke? 


Vill du läsa tidningen som pdf-file: Klicka här

Fåglar i Närke nr 3/2014

Ur innehållet:


- Ordföranden har ordet 
- Fenologi i Närke 2002-2013 
- Nya NOF medlemmar 
- Fenologitabell 2002-2013 
- Upptäcktsresan: Västra Bulgarien 5–13 Maj 2014 
- Mellanspett och vitryggig hackspett var höjdpunkterna på Estlandsresan 
- Tjejerna på Öland fredag 16 – tisdag 20 maj 
- Storskarven i Hjälmaren 2013 
- OBSat i Närkemarker perioden juni - aug 2014 
- Utsättning av pilgrimsfalk i Närke 2013-2014 
- Vad händer nu med Atlasinventeringen? 
- NOFs ungdomgrupp behöver ny ledare 
- Arbeten vid Tysslingen 
- Krönikan En bokmals betraktelse 

Vill du läsa tidningen som pdf-file:  Klicka här


Fåglar i Närke nr 4/2014

Ur innehållet:


- Nominera kandidater till Gulsparvspriset
- NOF-resa till Runde
- Kallelse till Årsmöte
- För vem klämtar mesklockorna?
- Återskapande fågelöar vid norra Hjälmarstranden
- Studiecirklar
- Falsterboresan, Ölandsresan och Hönö
- I ett båthus vjd Valen
- OBS:s i Närke
- Vid jultiden

Vill du läsa hela tidningen som pdf: Klicka här