Fåglar i Närke 2015

Fåglar i Närke nr 1/2015

 

Ur innehållet:


- Lars Johansson - vem är det
- Kortfattad verksamhetsberättelse
- Årsmötet
- Trettio händelserika år med Hans Waern
- Segrarna i traditionella klassens berättelse
- Leta arter till cykel
- När Jungfrutranan kom  till Bärsta by
- Ekoskådning med ännu enklare regler
- Årets gulsparvinsats
- Naturreservatet Oset-Rynningeviken 2014
- Orientseglare Apus pacificus första gången noterad i Närke
- Komplettering av Atlasinventeringen 2015
- OBSat i Närkemarker periooden dec.2014-feb.2015
Vill du läsa hela tidningen som pdf: Klicka här


Fåglar i Närke nr 2/2015


Ur innehållet:

- Ordföranden har ordet
- Nya NOF-medlemmar
- Ny fotoansvarig i FiN
- Fågelrapport för Närke 2014
- OBSat i Närke
- Atlasinventeringen
- Sån't händer i naturen

Vill du läsa hela tidningen som pdf: Klicka här


Fåglar i Närke nr 3/2015


Ur innehållet:

- Ordföranden har ordet 
- När kom parkfåglarna till Örebro?
- Pilgrimsfalk häckade i Dalarna sommaren 2015
- Visingsö 25 april 2015
- Förekomsten av ägretthäger i Närke och Sverige
- Småtrapp i Kvismaren
- Ståndsmässig häckning på Örebro slott
- NOF Resa till Norge 2015
- OBS:at i Närke
- Atlasinventeringen
- Fågeltornskampen
- Krönikan Låt naturen har sin gång

Vill du läsa hela tidningen som pdf: Klicka här


Fåglar i Närke nr 4/2015


Ur innehållet:

- Kallelse till årsmöt 2016
- Nominera kandidat till Årets Gulsparv
- Ölandsresan
- Rynningeviken 2015
- Fåglar i våtmarkerna vid Oset 
- Appar till din Iphone
- Vit kaja på stan
- Missbildad ormvråk
- Hur närgången  får en fågelvän bli?
- Vilka är Närkes sällsyntaste häckfågel
- Vilka häckande fågelarter i Närke tror du är sällsyntast?
- Havsörnar vid norra Hjälmarstranden 
- Falsterboresan
Vill du läsa hela tidningen som pdf: Klicka här