11 juli 2013

Bra start för årets kull av pilgrimsfalkar

En ung pilgrimsfalk, bilden är tagen vid förra årets utsättning av falkar. Foto: Christer Klingberg/Pro Natura
För åttonde året i rad finns det nu åter pilgrimsfalkar att titta på i Lekebergstrakten. Det är två honor och två hannar som finns på plats sedan en dryg vecka tillbaka. Falkarna, som har fötts upp på Nordens Ark i Bohuslän, kommer nu att matas och bevakas under sex veckor tills de ska klara sig på egen hand.
 
Onsdagen den 3 juli släpptes de fyra pilgrimpsfalkarna ut i det fria. Då hade de suttit i ett bur, en så kallad hack-box, i några dagar för att vänja sig vid den nya omgivningen.
Utsläppet gick bra, en av falkarna blev lite skrämd och tog till vingarna. Den flög hyggligt men missade inlandningen och hamnade på en elledningsstolpe intill. Där fanns några mycket aggressiva fiskmåsar som gjorde att falken inte fick någon lugn och ro – den tog till vingarna igen och försvann under några timmar. Men snart var den tillbaka igen bland de andra pilgrimsfalkarna.
Efter en dryg vecka ute i det fria flyger alla fyra falkarna bra. Under de här dagarna misstänker man att en av falkarna från förra årets kull har varit på besök. Vi ett tillfälle observerades nämligen fem falkar samtidigt.  Nu kommer årets kull att matas och bevakas under cirka sex veckor, sedan ska de klara sig på egen hand.
År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Västernärke och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna. Regional huvudman är Naturskyddsföreningen i Örebro län. Ekonomiskt stöd till arbetet i Örebro län har lämnats av föreningen Hopajola och naturfotograf Jan-Peter Lahall.
För närvarande pågår utsättningar i Mellansverige (Västmanland och Närke), medan utsättningarna i övriga landet är avslutade. Syftet med utsättningarna i Mellansverige är att överbrygga gapet mellan den västsvenska och den norrländska populationen av pilgrimsfalk.
Falkungar föds upp på Nordens Ark i Bohuslän och kommer vid cirka 35 dagars ålder till Närke för utsättning. Ungarna får de första dagarna bo i en bur, en "hack-box", för att vänja sig vid de nya omgivningarna. Omkring 40 dagar gamla öppnas buren och de blir fria. Ungarna matas och bevakas intensivt i cirka sex veckor. Mot slutet av perioden matas de alltmer sällan. Efter de sex veckorna måste ungarna klara sig själva.