Fr vänster: Rolf Hagström, Håkan Carlestam, Ronnie Lindqvist, Ulf Jorner, Hans Waern, Kent Halttunen, Bengt Jalsborn och Per Karlsson Linderum. Saknas på bilden: Tord Larsson.
Foto: Marianne Johansson


Styrelsen för NOF 2013

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening. Styrelsen består av följande:

Hans Waern, ordförande och kassör
Ulf Jorner, vice ordförande, bibliotekarie och fågelskyddsansvarig
Kent Halttunen, sekreterare och PR-ansvarig
Ronnie Lindqvist, ansvarig för exkursioner och resor
Rolf Hagström, ansvarig för exkursioner och resor
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Bengt Jalsborn, ansvarig för försäljning och lotterier

Suppelanter
Per Karlsson Linderum, mediagruppen
Tord Larsson

Elisabeth Östlund, revisor
Jan-Olof Ragnarsson, revisor'
Åke Lorin, revisorssuppleant
Tord Sundström, revisorssuppleant

Valberedning: Lena Holm, sammankallande och Ami Sundén