I NOF:s nya kepsar. Fr vänster: Per Karlsson Linderum, Ronnie Lindqvist, Tord Larsson, Bengt Jalsborn, Ulf Jorner, Kent Halttunen, Åsa Bengtsson, Rolf Hagström och Hans Waern.
Saknas på bilden: Håkan Carlestam Foto: Marianne Johansson


Styrelsen för NOF 2014

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening. Styrelsen består av följande:

Hans Waern, ordförande och kassör
Ulf Jorner, vice ordförande, bibliotekarie, fågelskyddsansvarig och utbildning
Kent Halttunen, sekreterare, PR-ansvarig och mediagruppen 
Ronnie Lindqvist, ansvarig resor och inventering
Rolf Hagström, ansvarig för exkursioner'
Per Karlsson Linderum, mediagruppen
Bengt Jalsborn, ansvarig för försäljning och lotterier

Suppleanter
Tord Larsson, resor, exkursioner och fågelskydd
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Åsa Bengtsson, inomhusmöten och tjejgruppsansvarig

Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Marie Johansson, revisor
Åke Lorin, revisorssuppleant
Tord Sundström, revisorssuppleant

Valberedning: Lena Holm, sammankallande och Ami Sundén