NOF:s styrelse 2015: Fr vänster:Ronnie Lindqvist, Lars Johansson, Rolf Hagström, Bengt Jalsborn, Kent Halttunen, Åsa Bengtsson, Ulf Jorner och Per Karlsson Linderum.Styrelsen för NOF 2015

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening. Styrelsen består av följande:

   
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, ansvarig för resor och inventering
Åsa Bengtsson, kassör 
Kent Halttunen, sekreterare och informationsansvarig
Rolf Hagström, ansvarig för fågelskydd
Bengt Jalsborn, ansvarig för utbildning, försäljning och lotterier
Per Karlsson Linderum, ansvarig för exkursioner

Suppleanter
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Lars Johansson, fågelskydd och exkursionsansvarig


Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Marie Johansson, revisor
Tord Larsson, revisorssuppleant
Tord Sundström, revisorssuppleant

Valberedning: Sammankallande: Hans Waern och Tord Larsson