Styrelsen för NOF 2016

Fr v. Ulf Jorner, Kent Halttunen, Håkan Carlestam, Krister Håkansson, Åsa Bengtsson och Ronnie Lindqvist.
Sittande: fr v. Lars Johansson, Anna-Karin Törnblom och Bengt Jalsborn. Saknas på bilden: Per Karlsson Linderum som har avsagt sig uppdraget. 
Bild:Marianne Johansson


Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening. Styrelsen består av följande:
   
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, ansvarig för resor och inventeringar
Åsa Bengtsson, kassör och ansvar för medlemsregister
Kent Halttunen, sekreterare och informationsansvarig
Bengt Jalsborn, ansvarig för utbildning, försäljning och lotterier
Anna-Karin Törnblom, exkursionsansvarig

Suppleanter
Lars Johansson, fågelskydd och exkursionsansvarig
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Krister Håkansson, ansvarig för inomhusmöten

Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Marie Johansson, revisor
Tord Larsson, revisorssuppleant
Tord Sundström, revisorssuppleant

Valberedning: Sammankallande: Hans Waern. Tord Larsson och Rolf Hagström.