Styrelsen för NOF 2017

Fr v: Ronnie Lindqvist, Kent Halttunen, Bengt Andersson, Ulf Jorner, Gunnar Bergeå, Kjell Johansson, Åsa Bengtsson, Anna-Karin Törnblom och Lars Johansson. Foto: Marianne Johansson

Vid årsmötet valdes styrelse och övriga förtroendevalda för Närkes Ornitologiska Förening. Styrelsen består av följande:
   
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, Närkes Fågelvärld och ungdomsgruppen
Åsa Bengtsson, kassör, tjejgruppen, utbildning och medlemsregister
Kent Halttunen, sekreterare och information
Lars Johansson, exkursioner
Anna-Karin Törnblom, inomhusmöten
Bengt Andersson, inomhusmöten och lotterier
 
Suppleanter
Kjell Johansson, fågelskydd och remisser
Gunnar Bergeå, resor
 
Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Marie Johansson, revisor
Tord Larsson, revisorssuppleant
Åke Lorin, revisorssuppleant
 
Valberedning: sammankallande är Hans Waern. Ami Sundén och Bengt Jalsborn.