Verksamhetsberättelse
 


Styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening ansvarar efter varje år att skriva en verksamhetsberättelse. Den godkänns sedan vid föreningens årsmöte i februari, Verksamhetsberättelsen finns ofta i kortform i föreningens tidskrift Fåglar i Närke. Här på hemsidan finns den att läsa i sig helhet. Här kan du också läsa den ekonomiska berättelsen för varje verksamhetsår liksom årsmötetsprotokollet.