Ekonomirapport 2013


Ekonomisk rapport för Närkes Ornitologiska förening 2013.


1. Balansräkning
2. Resultaträkning
3. Revisionsberättelse

Läs här.....

Samkväm efter årsmötet 2014 med Åsa Bengtsson, ny styrelseledamot och ordförande för mötet Erik Sjöstedt. Bild: Åke Lorin.