Ekonomirapport 2016Ekonomisk rapport för Närkes Ornitologiska förening 2016.


1. Balansräkning
2. Resultaträkning

Läs här ...