Verksamhetsberättelse för Närkes Ornitologiska Förening 2013

Under året har föreningen på många sätt utvecklats. Hela 1.592 personer har deltagit på någon av föreningens aktiviteter, nära hälften av dessa har varit kvinnor. En del nya aktiviteter har kommit igång och varit lyckade: ugglelyssnarvecka, helgguidning vid Tysslingen under svanrasten och höstaktiviteten Euro Bird Watch. Föreningens fågelskyddsarbete har utvecklats och numera är föreningen en självklar remissinsats. Den omfattande Atlasinventeringen har tagit några rejäla kliv framåt, många rutor har blivit bra inventerade under året. Föreningens inomhusmöten i Vasakyrkan har varit mycket välbesökta, antalet exkursioner har utökats och har samlat många deltagare. Resorna, både inom och utanför Sverige, har varit mycket populära. Föreningen har startat en ekoskådartävling och en fågelskyddsfond. Under året har föreningens PR-verksamhet blivit stadigt bättre: ny hemsida, nya artlistor, ny värvarbroschyr, guidevästar, kepsar och Facebookgrupp. Det här sammantaget gör att föreningens verksamhet syns bättre på många olika plattformar. Föreningen hade vid årets slut 517 medlemmar.


Föreningsmöten
17 januari
Fåglar i Fiji. Tord Larsson berättade om fåglar, djuren, naturen och människorna på Fiji. 80 personer deltog.

27 januari
Filmvisning. Föreningen arrangerade en visning av fågelskådarfilmen ”The Big Year” på bio Roxy. 104 personer betalade 50 kronor för att få se denna komedi.

21 februari
Årsmöte med bildvisning. I samband med föreningens årsmöte visade naturfotografen Torbjörn Arvidson bilder från södra Öland. 110 personer deltog.

23 mars
Henrik Waldenström genomförde en bildvisning som han under rubriken ”Från Nationalstadsparken till Svenska Högarna”. 72 personer deltog.

18 april
Skånes fåglar. Förre örebroaren Staffan Åkeby, som var med och drog igång Närkes Ornitologiska Förening, berättade i ord och bild om fågellivet i Skåne där han numera bor. 62 personer deltog.

19 september
Indien – världens vackraste skådarland. Göran Pettersson, chef för AviFauna berättade i ord och bild om fåglar och natur i Indien. 60 personer deltog.
17 oktober
Fåglar i andlösa Andalusien och extrema Extremadura. Ronne Lindqvist berättade i ord och bild om den resa som Närkes Ornitologiska Förening genomförde till Spanien under våren. 85 personer deltog.

21 november
Fjällfåglar. Naturfilmaren Ingemar Lind kom traditionsenligt och berättade om fåglarna i fjällvärlden. 91 personer deltog.
 

Exkursioner
5 januari
Artracet. Fågelåret inleddes med ett artrace, eller en janauriinventering om man hellre kallar det så. 37 personer deltog. En ny klass, ekoklass, infördes.

26 januari
Fågelbordsräkning. Föreningen deltog i SOF:s kampanj Vinterfåglar inpå knuten och stod och räknade småfåglar vid Rosenbergsstugan i Oset. 8 personer kom och hjälpte till.

3 februari
Garphyttans nationalpark. Kallt och mycket snö men ändå trivsamt i den vintriga nationalparken. Ingen tretåig hackspett denna gång. 34 personer var med på exkursionen.

16-24 mars
Ugglevecka. För första gången arrangerade föreningen en hel vecka med exkursioner runt om i landskapet: Örebro, Vretstorp, Kilsbergen, södra Kilsbergen, Käglan och Askersund. Trots att uggleexkursionen i Brevens bruk blev inställd på grund av dåigt väder lockade ugglelyssningen ändå hela 84 personer.

6 april.
Tysslingen. Ungdomsgruppen åkte till Tysslingen för att titta på svandansen. 3 ungdomar deltog.

7 april
Yxnäset. Vårexkursionen till Yxnäset, södra Hjälmarkanten, lockade 24 personer.

27 april
Tåkern. Årets heldagsexkursion blev en resa till Tåkern i Östergötland. 15 personer åkte med.

28 april
Klåvudden. Den sena våren bidrog till en kall morgon vid Norra Vättern. 11 personer frös på Klåvuddens klippor.

1 maj
Osetguidning. Den traditionella 1:a majguidningen under ledning av Olle Liljedahl lockade 54 personer.
4 maj
Fågeltornskampen. För tredje året i rad var Närkeskådarna med och tävlade mot andra torn i både Sverige och Finland. Fem torn i Närke var med och tävlade. Hela 116 personer kom och hjälpte de tävlande att upptäcka ännu fler fåglar.

5 maj
Dubbelbeckasinlyssning. Inga dubbel- eller dvärgbeckasiner denna kväll. 6 personer deltog.

5-29 maj
Osetguidningar. Varje söndag och onsdag kl 7.00 under maj månad har föreningen erbjudit gratis guidningar i Oset. Det lockade totalt 115 personer.

18 maj
Mikroskådning i Stadsparken, Örebro. Mikroskådning är en enkel form av fågelskådning, det ska vara nära till fåglarna. Skådningen i Stadsparken lockade 13 personer.

25 maj
Mikroskådning Vargkitteln. En tur till kanten av Kilsbergen lockade 10 personer.

7 juni
Nattfågellyssning. För att höra nattfåglarna blev det en tur runt i landskapet. 14 personer deltog.

31 augusti
Vadarspaning. Höstens första exkursion blev en vadarspaning i Oset. 16 personer var med och spanade.

7 september
Vadarspaning. Vadarna i Boglundsängen fick påhälsning denna gång. 15 personer deltog

3 sept och 1 okt
Guidning Oset. Föreningen tog hand om ungdomar från Haga fritidsgård. De fick stifta närmare bekantskap med såväl kråka som blåhake. 13 ungdomar deltog.

14 september
Rävahänget. För andra året arrangerade föreningen det så kallade Rävahänget. Det är en dag då man hänger in fåglar vid Rävgången. 92 personer kom förbi och hjälpte till att ”hänga in” fåglar denna dag.

5-6 oktober
Euro Birdwatch. Föreningen genomförde aktiviteter i Rynningenviken denna helg och gjorde det som hela Europas fågelskådare gör, man räknar flyttfåglar. Under lördagen var det samling vid Per Hög (Sitt o Titt) och under söndagen var det samling vid Venastugan. 30 respektive 70 personer deltog.

20 oktober
Yxnäset. Höstens exkursion till Yxnäset lockade 26 personer.
2 november
Södra Hjälmarkanten. Höstens sista exkursion gick till Södra Hjälmarkanten. 10 personer deltog.

Guidning och svanräkning vid Tysslingen
Under året genomförde föreningen en rejäl satsning på att guida intresserade under svanrasten vid Tysslingen. Varje helg under sju veckor (9 mars – 7 april) fanns minst två guider på plats vid Rånnesta för att guida intresserade människor. Guidningarna ägde rum mellan klockan 9 och tolv varje veckoslut. Till svanrasten hade föreningen tryckt upp en informationsfolder (55 frågor och svar om sångsvanen) och en affisch som visar svanarnas flyttvägar. 
Vid sidan av guidningen organiserade också föreningen räkningen av antal sångsvanar. Det ägde rum varje dag under 37 dagar. Svanräkningsgeneral var Helny Olsson med god hjälp av bland andra Bengt Jalsborn.


Resor
2-12 maj
Spanien. NOF arrangerade en resa till Spanien. Resan blev snabbt fulltecknad och i maj åkte 12 personer iväg och fick härliga skådardagar på många fina platser.

25-29 september
Falsterbo. Västkusten och Skåne lockar varje år. 12 personer deltog

10-13 september
Öland. Ett besök i fågelskådarnas Mekka är ett måste för många. 16 personer hängde med denna gång

25-27 oktober
Hönö. Äntligen blev den av, resan för att skåda sjöfågel på hösten. 12 personer deltog.
 

Ekonomi
Ekonomi är god, trots en rad investeringar i bland annat PR-material, så blir det ett litet överskott för 2013.  Årets resultat landade på + 395 kr. Läs mer i den efterföljande ekonomiska redovisningen.
 

Ungdomsgruppen
Föreningens ungdomsgrupp och dess verksamhet har stabiliserats under ledning av Anders Bro. Fem-sex ungdomar deltar regelbundet i gruppens aktiviteter.  Under årets har gruppen gjort exkursioner till många olika platser och dessutom en heldagsresa till Hornborgasjön den 13 april. Ungdomsgruppen blev bästa torn i Närke under Fågeltornskampen när man fanns på plats i Rysjötornet i Kvismaren. 
 

Tjejgrupperna
Under året har det finnits två tjejgrupper inom föreningen. Det är dels Annika Lorins grupp som hållit igång i snart 20 år, dels Ami Sundéns grupp. Annikas grupp tar in nya i gruppen när det finns möjlighet, den gruppen träffas cirka tio gånger under våren. Amis grupp är öppen för alla och har haft träffar och exkursioner under hela året.
 

Studiecirkeln
Under ledning av Ulf Jorner och Bengt Jalsborn genomförde föreningen en nybörjarcirkel för fågelskådare. Tio personer deltog på de tio olika träffarna. Studiecirkeln genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet.


Ekoskådningstävling
Under året startade en ekoskådartävling för skådarna i Närke. Den går ut på att kryssa arter under så miljömässsigt bra former som möjligt. Gå, cykla och åka kollektivt är tillåtet, dessutom kan man delta i föreningens exkursioner och kryssa arter. Tio personer deltog detta första premiärår. Per Karlsson Linderum vann, han noterade 201 arter på ett miljövänligt sätt.
 

Årets gulsparv
Under året har föreningen inrättat en fågelskyddsfond. Tanken är ett styrelsen varje år ger ett pris till en person eller grupp av personer som gjort insatser för fågelintresse, fågelskydd eller fågelforskning. Pengarna till fonden kommer in genom en avgift i samband med föreningens resor och frivilliga bidrag i samband med exkursioner. Under året har det kommit in cirka 14.000 kronor till fonden. Det första gulsparv-priset kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte i februari 2014. 
 

Örnräkning
Föreningens medlemmar deltog när Rördrommens fältstation ordnade örnräkning den 2 mars. På sex platser i vårt område räknades det örnar under några timmar. Platserna var Segersjö/Yxhammaren, Finnhammaren/Biskopsvrak, Engelbrektsholmen, Öby Kulle/Kvismaren, Ässöbron och Tysslingen.
 

Märkplats Venan
När årets ringmärkarsäsong var över i oktober hade Leif Sandgren och Lennart Eriksson ringmärkt 1.293 fåglar. Det här var 35 året som Märkplats Venan varit igång och sammanlagt har 44.379 fåglar fått en ring av ringmärkarna. Totalt har de ringmärkt 126 olika arter.
 

Utbildningar
Under hösten arrangerade föreningen två utbildningskvällar i hur man hanterar rapporteringssystemet Artportalen/Svalan på ett bättre sätt. Utbildningarna genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro.  Totalt deltog 16 personer i utbildningarna.
I samarbete med Studiefrämjandet anordnade föreningen i guideutbildning under en helg. 9 personer deltog i utbildningen.


Fågelskyddsarbetet
Arbetet med fågelskydd har blivit allt viktigare inom föreningen. En arbetsgrupp har bildats för att bredda kunskapen och höja kvalitén i arbetet. I arbetsgruppen ingår Ulf Jorner, Jonas Engzell och Åke Pettersson. Föreningen har också inlett samarbete med andra organisationer, bland annat med Onitologiska Klubben och Naturskyddsföreningen i fågelskyddsfrågor. En viktig del har varit att svara på remisser från myndigheter och andra organisationer. Remisserna har handlat om många olika frågor: vindkraftetableringar, skyddsjakt (vitkindad gås, storskarv och tranor), bergtäkter, kraftledningsdragningar, väg- och järnvägsplaceringar, riksintresse för friluftsliv och mycket, mycket annat. Totalt har NOF svarat på ett tjugotal remisser och skrivelser. Vill du veta mer finns det mesta på vår hemsida (http://www.sofnet.org/fagelskydd-1.0.3158.1/)
 

 

Atlasinventeringen
Det omfattande arbetet med Atlasinventeringen i Närke tog ytterligare några steg framåt. Närmare 50 inventererar är igång och inventerar runt om i landskapet. Under året började det fyllas på med antal observerade arter i rutorna, en majoritet av rutorna har numera 80 arter eller mer. Men kvalitén i inventeringen behöver bättras på – det stora målet blir att se till att det finns minst 50 procent arter med säkra arter i rutorna. Under året genomfördes ett inspirationsmöte för Atlasinventerarna i februari (25 personer deltog), ett Atlasrace 6 juni lockade sex lag och bidrog till att lika många rutor längs norra Hjälmarstranden inventerades. Två Atlasinventeringsdagar genomfördes den 25 maj och 1 juni, flera viktiga rutor inventerades. Under året bildades en arbetsgrupp för Atlasinventeringen. Den består av Michael Andersson, Ronnie Lindqvist, Billy Lindblom, Ola Erlandsson och Bo Ståhl. 
På hemsidan finns mycket mer information om Atlasinventeringen http://www.sofnet.org/atlasinventering/
 

Tidskriften Fåglar i Närke
Föreningens tidskrift Fåglar i Närke har kommit med fyra välmatade nummer under året. Nummer 1/2013 gjordes med tanke på att föreningen fyller 35 år och det fanns en hel del tillbakablickar. Det numret tycktes i extra upplaga och delades bland annat ut till deltagarna på årsmötet för Sveriges Ornitologiska Förening som genomfördes i Ånnaboda 19-21 april.
Redaktionen för Fåglar i Närke har bestått av Åke Lorin, Marianne Johansson, Ann-Margret Elmrot, Björn Ander och Magnus Helleryd.


Hemsidan
Under året har föreningen fått en ny hemsida. Det har varit ett omfattande arbete att föra över inforamtionen från den gamla hemsidan. Den nya hemsidan finns på samma plattform som Sveriges Ornitologiska Förening, vilket innebär en rad fördelar, bland annat att det finns en support och bredare kunskap för att få hemsidan att fungera på ett bra sätt. Den nya hemsidan har inneburit att det är lättare att presentera nyheter, samtidigt som den fyller möjligheten att nå ut med information till medlemmar och andra intresserade. Ansvarig för hemsidan har varit Marianne Johansson och Kent Halttunen. www.sofnet.org/nofnet


Facebook
Under hösten stratades en Facebookgrupp för Närkes Onritologiska Förening. Den fungerar som ännu en möjlighet att nå ut till medlemmarna och en möjlighet för medlemmarna att kommunicera med varandra. Gruppen har cirka 100 medlemmar fungerar idag som en sluten grupp där alla intreserade kan vara med.

 


PR-material
Under det gångna verksamhetsåren har föreningen beslutat att uppgradera PR-materialet. Den populära artlistan har tryckts upp på nytt och informationsfoldern om Närkes Ornitologiska Förening har moderniserats och tryckts upp på nytt.
Föreningen har låtit köpa in ett antal guidevästar med tryck på baksidan som används vid föreningens olika aktivieteter. Dessutom har föreningen köpt in kepsar med föreningens logga på. Satsningen på den nya hemsidan är en del i föreningens förnyelse av PR-materialet.
Föreningen försöker på olika sätt, bland annat genom kontakter med lokalmedia marknadsföra de olika evenemangen. Det har renderat i flera artiklar och radioinslag under året, bland annat uppmärksammades Vinterfåglar inpå knuten, Fågeltornskampen, Rävahänget, EuroBird Watch och fågelsträcksräkningen på Venan.
 

Regionala rapportkommittén
I föreningen finns en regional rapportkommitté, RRK, som har att granska och godkänna alla fågelobservationer i Närke. Det sker i huvudsak via rapportsystemet Svalan/Artportalen. RRK ansvarar också för att skriva två stora rapporter under året, Fågelåret och Fågelrapporten i Närke. Fågelåret är ett underlag för den rapport som Sveriges Ornotologiska Förening sammanställer varje år, och Fågelrapporten i Närke publiceras i NOF:s tidskrift Fåglar i Närke i majnumret. Under året har RRK bestått av Peter Gustafson, Magnus Friberg, Andreas Sandberg och Johan Åhlén.


SOF:s årsmöte
Sveriges Ornitologiska Förening beslutade att förlägga sitt årsmöte i Närke och Ånnaboda under helgen 19-21 april. Det här innebar att medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening hade möjlighet att närvara under årsmötet, fredagen ägnades helt åt att dikutera hur man ska öka fågelintresset. Under årsmötet arrrangerade föreningen flera olika uppskattade exkursioner till Oset, Kvismaren och Garphyttans nationalpark.
 

Övrigt
Några av föreningens medlemmar är engagerade i Fågelakuten, som tar hand om skadade fåglar. De som varit engagerade i arbetet har varit Staffan Ullström, Leif Sandgren, Tage Carlsson, Leif Bertilsson och Ulla Wallin.
 

Funktionärer
Under det gångna året har styrelsen bestått av:

Hans Waern,  Ordförande och kassör
Ulf Jorner  Vice ordförande och fågelskydd
Ronnie Lindqvist Exkursionsansvarig
Håkan Carlestam Ansvarig inomhusmöten
Kent Halttunen Sekreterare, hemsidan och mediakontakter
Bengt Jalsborn Försäljningsansvarig och lotteriansvarig
Rolf Hagström Styrelsesuppleant, bitr exkursionsansvarig
Per Karlsson Linderum Styrelsesuppleant
Tord Larsson  Styrelsesuppleant
 

Styrelsen i Närkes Ornitologiska Förening har under året haft 11 protokollförda sammanträden.


Revisorer har varit Elisabeth Östlund och Jan-Olof Ragnarsson samt revisorsuppleanter Åke Lorin och Tord Sundström. Valberedningen har bestått av Lena Holm och Ami Sundén (sammankallande). NOF:s representant i stiftelsen Svansjön Tysslingen har varit Helny Olsson. NOF:s representant i Osetkommittén har varit Leif Sandgren. Vid SOF:s årsmöte i Ånnaboda representerade Rolf Hagström vår förening.

Örebro i februari 2014


Hans Waern       Ulf Jorner                      Ronnie Lindqvist

 
Kent Halttunen  Bengt Jalsborn              Håkan Carlestam


Rolf Hagström    Per Karlsson Linderum Tord Larsson