Verksamhetsberättelse för Närkes Ornitologiska Förening 2014


Under 2014 har föreningen fortsatt att utvecklas genom att erbjudan många olika aktiviteter för medlemmarna. Under året har föreningen erbjudit 65 exkursioner, möten och andra öppna aktiviteter. Dessutom har föreningen arrangerat fem resor: till Estland, två resor till Öland, Falsterbo och Hönö.  Föreningens alla aktiviteter har lockat hela 1.334 deltagare, nära hälften av dessa har varit kvinnor. Föreningens fågelskyddsarbete har utvecklats och numera är föreningen en självklar remissinsats. Den omfattande Atlasinventeringen har tagit några rejäla kliv framåt, många rutor har blivit bra inventerade under året och nu ska det omfattande inventeringsarbetet avslutas. Föreningens inomhusmöten i Vasakyrkan har varit mycket välbesökta, antalet exkursioner har utökats och samlat många deltagare. Den livaktiga exkursionsverksamheten tillsammans med föreningens informationsverksamhet (tidskriften Fåglar i Närke, hemsidan, Facebook-gruppen) gör sammantaget att föreningens verksamhet syns bättre på många olika plattformar. Föreningen hade vid årets slut ???medlemmar. Ekonomi är god och det blir ett litet överskott för 2014. 
 
 
Föreningsmöten
16 januari
Ugandas fåglar. Kent-Ove Hvass berättade om fåglar, djuren, naturen och människorna i Uganda. 81 personer deltog.
 
20 februari
Årsmöte med bildföredrag av Torbjörn Arvidson. I samband med föreningens årsmöte välbesökta årsmöte visade naturfotografen Torbjörn Arvidson bilder från fågelåret som gått. 98 personer deltog.
 
20 mars
Karlo Pesjak genomförde en bildvisning under rubriken ”Öarna i Bohuslän”. 70 personer deltog.
 
24 april
Trastsångare i Kvismaren. Bo Nielsen berättade om trastsångaren som är väl undersökt i Kvismaren. 48 personer deltog.
 
18 september
Göktyta och sumphöna. Hans Ryttman gav åhörarna en inblick i göktytan liv, och Magnus Friberg berättade om ett forskningsprojekt med småfläckig sumphöna i Kvismaren. 53 personer deltog.
 
17 oktober
Närkes Ornitologiska Förening i Estland. Valdemar Andersson berättade i bild och ord om den Estlandsresa som NOF arrangerade i maj. 84 personer deltog.
 
20 november
Roslagen. Naturfilmaren Ingemar Lind kom traditionsenligt och berättade om fåglarna i den yttersta skärgården i Roslagen. 98 personer deltog.
 
Exkursioner
3 januari
Artracet. Fågelåret inleddes med ett artrace i Närke, eller en januariinventering om man hellre kallar det så. 14 lag och 43 personer deltog i denna kamratliga kryssarkamp.
 
25-26 januari
Vinterfåglar inpå Knuten. Närkes Ornitologiska Förening deltog i SOF:s kampanj Vinterfåglar inpå knuten och fanns på flera platser under helgen: Rosenbergsstugan, Oset, Krogstugan Karlslund och Venastugan. 39 personer kom och hjälpte till att räkna småfåglar.
 
2 februari
Exkursion till Närkes vackraste nationalpark, Garphyttans nationalpark. Kallt och mycket snö men ändå trivsamt i den vintriga nationalparken. 26 personer var med på exkursionen.
 
15-25 mars
Förlängd ugglevecka. Föreningen arrangerade en förlängd vecka med exkursioner runt om i landskapet för att lyssna på ugglor. Det var något av varannandags väder denna vecka och flera exkursioner fick ställas in på grund av dåligt väder. Men med nya exkursioner blev det till slut ugglelyssning på följande platser: Brevens bruk, Svennevad, Kilsbergen, Vretstorp, Västernärke och Kilsbergen. Trots de inställda exkursionerna lockade ugglelyssningen ändå hela 82 personer.
 
12 april
Yxnäset. Vårexkursionen till Yxnäset, södra Hjälmarkanten, lockade 23 personer.
 
27 april
Klåvudden. Det blev en underbar och tidigt morgon vid Norra Vättern. 14 personer deltog.
 
1 maj
Osetguidning. Den traditionella 1:a majguidningen under ledning av Olle Liljedahl lockade 24 personer.
 
3 maj
Fågeltornskampen. För fjärde året i rad var Närkeskådarna med och tävlade mot andra torn i både Sverige och Finland. Sex torn/platser i Närke var med och tävlade. 73 personer kom och hjälpte de tävlande att upptäcka ännu fler fåglar.
 
7 maj
Dubbelbeckasinlyssning. Inställd pga dåligt väder.
 
4-28 maj
Osetguidningar. Varje söndag och onsdag kl 7.00 under maj månad har föreningen erbjudit gratis guidningar i Oset. Lars Johansson har varit huvudguide och det har varit mycket uppskattade vårpromenader i det stadsnära naturreservatet. Dessa guidningar lockade totalt 125 personer.
 
18 maj
Mikroskådning i Stadsparken, Örebro. Mikroskådning är en enkel form av fågelskådning, det ska vara nära till fåglarna. Skådningen i Stadsparken lockade 5 personer.
 
25 maj
Mikroskådning Vargkitteln. Inställt pga dåligt väder.
 
1 juni
Nattfågellyssning. För att höra nattfåglarna blev det en tur runt i landskapet. 14 personer deltog.
 
31 augusti
Vadarspaning. Höstens första exkursion blev en vadarspaning i Oset. 34 personer var med och spanade.
 
7 september
Vadarspaning. Vadarna i Boglundsängen fick påhälsning denna gång. 11 personer deltog
 
3 sept och 1 okt
Guidning Oset. Föreningen tog hand om ungdomar från Haga fritidsgård. De fick stifta närmare bekantskap med såväl kråka som blåhake. 13 ungdomar deltog.
 
13 september
Rävahänget. För tredje året arrangerade föreningen det så kallade Rävahänget. Det är en dag då man hänger in fåglar vid Rävgången. 41 personer kom förbi och hjälpte till att ”hänga in” fåglar denna dag.
 
4 oktober
Euro Birdwatch 2014. Föreningen genomförde en räkning av alla rastande och sträckande fåglar i olika delar av landskapet, en aktivitet som för övrigt fågelskådare i hela Europa gör denna helg. NOF fanns på följande plaster och räknade: Kvismaren, Oset, Rynningeviken, Tysslingen, Läppe, Dimbobaden, Vibysjön, Välakärren, Boglundsängen och Björka lertag. Närmare 45.000 fågelindivider räknades in denna dag: sädgås och grågås dominerade i antal. 30 personer deltog i räknandet.
 
19 oktober
Yxnäset. Höstens exkursion till Yxnäset lockade 13 personer.
 
2 november
Södra Hjälmarkanten. Höstens sista exkursion gick till Södra Hjälmarkanten. 6 personer deltog.
 
 
Guidning och svanräkning vid Tysslingen
Under Svanrasten i Tysslingen genomförde föreningen en rejäl satsning för att guida intresserade besökare vid Rånnesta. Varje helg under sex veckor (1 mars – 7 april) fanns minst två guider från NOF på plats vid Rånnesta för att berätta om fåglarna för intresserade människor. Guidningarna ägde rum mellan klockan 9 och 13 varje veckoslut. Till Svanrasten hade guiderna hjälp av en informationsfolder (55 frågor och svar om sångsvanen) och en affisch som visar svanarnas flyttvägar. 
Vid sidan av guidningen organiserade också föreningen räkningen av antal sångsvanar. Den ägde rum varje dag under 37 dagar. Svanräkningsgeneral var Helny Olsson med god hjälp av bland andra Bengt Jalsborn.
 
 
Resor
22-29 maj
Estland. NOF arrangerade en resa till det baltiska grannlandet Estland. Åtta personer åkte iväg och fick härliga skådardagar på många fina och varierade fågellokaler, bland annat lyckades gänget kryssa 185 olika arter. Per Karlsson Linderum var reseledare.
 
24-28 september
Falsterbo. Västkusten och Skåne lockade som vanligt. 12 personer deltog
 
9-12 september
Öland. Ett höstbesök till skådarnas Mekka är ett måste för många. 9 personer hängde med denna gång. Även tjejgruppen arrangerade en resa till Öland under maj månad som samlade 8 deltagare.
 
31 oktober – 2 november
Hönö. För andra året i rad blev resan av för att skåda sjöfågel på Västkusten på hösten. 7 personer deltog.
 
Ekonomi
Hans skriver
 
Ungdomsgruppen
Föreningens ungdomsgrupp hade en bra aktivitet under våren under ledning av Anders Bro. Fem-sex ungdomar deltog regelbundet i gruppens aktiviteter med exkursioner till: Tysslingen, Domarkärret, Vibysjön och Västkärr. Under hösten slutade ungdomsledaren Anders Bro och aktiviteten i gruppen blev sämre. NOF letar nu efter en ledare till ungdomsgruppen.
NOF har också haft ett samarbete med Green Team, ett projekt som fritidsgårdarna i Haga och Vivalla bedriver. Bengt Jalsborn och Kent Halttunen har under våren vid fyra tillfällen guidat ungdomar från fritidsgårdarna ute i fågelmarkerna.
 
Tjejgrupperna
I föreningen finns två tjejgrupper. Det är dels Annika Lorins grupp som hållit igång i 20 år, och som i huvudsak har exkursioner och aktiviteter under våren. Annikas grupp är för närvarande full men man tar in nya när det finns möjlighet. Sedan finns Ami Sundéns och Åsa Bengtssons grupp som har haft en stor aktivitet med många olika möten, resor till Öland och exkursioner. Denna grupp är öppen för alla som vill delta.
 
Studiecirklar
Nybörjarcirkel. Under ledning av Ulf Jorner och Bengt Jalsborn genomförde föreningen en nybörjarcirkel för fågelskådare. Tolv personer deltog på de tio olika träffarna. Studiecirkeln genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet.
Vadarcirkel. Magnus Friberg genomförde under augusti i minicirkel omfattande tre träffar för att lära sig mer om vadare. Sex personer deltog.
 
Ekoskådningstävling
Ekoskådningstävlingen fortsatte under året med nio deltagare. Tävlingen går ut på att kryssa arter under så miljömässigt bra former som möjligt. Gå, cykla och åka kollektivt är tillåtet, dessutom kan man delta i föreningens exkursioner och kryssa arter. Per Karlsson Linderum vann, han noterade 210 arter på ett miljövänligt sätt.
 
Årets gulsparv
Under 2013 införde NOF en fågelskyddsfond och i samband med årsmötet 2014 delades priset ut för första gången. Priset gick till Olle Liljedahl för sitt unika sätt att sprida fågelintresset. Olle fick ta emot 5.000 kronor och en snygg akvarell av konstnären Stefan Gustafsson. Årets gulsparv är ett pris till en person eller grupp av personer som gjort insatser för fågelintresse, fågelskydd eller fågelforskning. Pengarna till fonden kommer in genom en avgift i samband med föreningens resor och frivilliga bidrag i samband med exkursioner. Vid årets slut fanns det 25.000 kronor i  fonden.
 
Örnräkning
Föreningens medlemmar deltog när Rördrommens fältstation ordnade örnräkning den 1 mars. På elva platser i vårt område räknades det örnar under några timmar. Platserna var Segersjö/Yxhammaren, Finnhammaren/Biskopsvrak, Engelbrektsholmen, Öby Kulle/Kvismaren, Ässöbron, Tysslingen, Venastugan, Rynningeviken, Toften, Klåvudden, Vättern, Vårbo, Skagern och Stora Rankemossen. 
.
Märkplats Venan
Årets summa av ringmärkningen vid Märkplats Venan slutade på 1.416 fåglar av 52 olika arter. Sedan starten 1979 är nu totalsumman uppe i 45.864 fåglar av 127 arter. En ny märkart noterades under 2014, det var en gråsparv som ringmärkarna länge väntat på. De ringmärkta fåglarna har totalt genererat 344 återfynd av 42 arter. Vid Venan pågår en regelbunden ringmärkning under hösten. Dessutom pågår ett antal ringmärkningsprojekt, bland annat med att märka alla kärrsångare i Oset/Rynningeviken. Leif Sandgren och Lennart Eriksson har varit drivande i dessa verksamheter. Vid Näsbybäcken, Oset ringmärker Per Wedholm under Märkplats Venan.
 
Fågelskyddsarbetet
Arbetet med fågelskydd har blivit allt viktigare inom föreningen. Arbetsgruppen med Ulf Jorner, Jonas Engzell och Åke Pettersson har inneburit att bra bredd i kunskapen och en god kvalité i arbetet. Föreningen har också haft ett samarbete med andra organisationer, bland annat med Ornitologiska Klubben och Naturskyddsföreningen i fågelskyddsfrågor. En viktig del har varit att svara på remisser från myndigheter och andra organisationer. Remisserna har handlat om många olika frågor: vindkraftsetableringar, skyddsjakt (vitkindad gås, storskarv och tranor), bergtäkter, kraftledningsdragningar, väg- och järnvägsplaceringar, riksintresse för friluftsliv och mycket, mycket annat. Totalt har NOF svarat på ett tjugotal remisser och skrivelser. Vill du veta mer finns det mesta på vår hemsida (http://www.sofnet.org/fagelskydd-1.0.3158.1/)
 
 
Atlasinventeringen
Det omfattande arbetet med Atlasinventeringen i Närke gick in på sitt sista ordinarie år och arbetsgruppen bedömer att det med några punktinsatser ska gå att få till en hygglig kvalité i inventeringen. Närmare 50 inventerare har varit igång och inventerat runt om i landskapet. Under året började det fyllas på med antal observerade arter i rutorna och en majoritet av rutorna har numera 80 arter eller mer. Men kvalitén i inventeringen behöver bättras på – det stora målet blir att se till att det finns minst 50 procent av arter har säkra häckningskriterier.
Under året fanns det möjlighet att anställa en inventerare, Ingvar Andersson, som tog sig an många dåligt inventerade rutor i södra och västra delarna av landskapet. Under året genomfördes ett inspirationsmöte för Atlasinventerarna i januari (25 personer deltog), en Atlasinventeringsdag med kanot på norra Hjälmarstranden lockade 8 deltagare, ett nattfågelrace med 6 deltagare och ett Atlasrace 6 juni lockade 10 deltagare och bidrog till att lika många rutor i Askersundstrakten inventerades. Under året genomfördes också en ugglevecka med exkursioner i många olika delar av landskapet och den veckan bidrog till många viktiga uggleobservationer. Arbetsgruppen för Atlasinventeringen består av Michael Andersson, Ronnie Lindqvist, Billy Lindblom, Ola Erlandsson och Bo Ståhl. 
På hemsidan finns mycket mer information om Atlasinventeringen http://www.sofnet.org/atlasinventering/
 
Tidskriften Fåglar i Närke
Föreningens tidskrift Fåglar i Närke har kommit med fyra välmatade nummer under året. Redaktionen för Fåglar i Närke har bestått av Åke Lorin, Marianne Johansson, Ann-Margret Elmrot, Björn Ander och Magnus Helleryd.
 
 
Hemsidan
Under året har föreningen fortsatt jobba med den nya hemsidan. NOF:s hemsida finns på samma plattform som Sveriges Ornitologiska Förening, vilket innebär en rad fördelar, bland annat att det finns en support och bredare kunskap för att få hemsidan att fungera på ett bra sätt. Den nya hemsidan har inneburit att det är lättare att presentera nyheter, samtidigt som den fyller möjligheten att nå ut med information till medlemmar och andra intresserade. Varje månad har hemsidan mellan 3.000 och 6.000 besök, totalt har sidan haft 49.923 besök under 2014. Ansvarig för hemsidan har varit Marianne Johansson och Kent Halttunen. www.sofnet.org/nofnet
 
 
Facebook
Den Facebookgrupp Närkes Ornitologiska Förening som startades hösten 2013 har fortsatt att fungera som ännu en plattform att nå ut till medlemmarna och en möjlighet för medlemmarna att kommunicera med varandra. Gruppen har cirka 140 medlemmar och fungerar idag som en grupp där alla intresserade kan vara med.
 
 
PR
Under det gångna verksamhetsåren har föreningen fortsatt att uppgradera PR-materialet, bland annat har NOF köpt in två beachflaggor med föreningens logga på. Föreningen har också köpt in fler guidevästar med tryck på baksidan som används vid föreningens olika aktiviteter.
Föreningen försöker på olika sätt, bland annat genom kontakter med lokalmedia marknadsföra de olika evenemangen. Det har renderat flera artiklar och radioinslag under året, bland annat uppmärksammades Vinterfåglar inpå knuten, Fågeltornskampen, Atlasinventeringen, Rävahänget och EuroBird Watch.
 
 
Regionala rapportkommittén
I föreningen finns den regionala rapportkommitté, RRK, som har att granska och godkänna alla fågelobservationer i Närke. Det sker i huvudsak via rapportsystemet Svalan/Artportalen. RRK ansvarar också för att skriva två stora rapporter under året, Fågelåret och Fågelrapporten i Närke. Fågelåret är ett underlag för den rapport som Sveriges Ornitologiska Förening sammanställer varje år, och Fågelrapporten i Närke publiceras i NOF:s tidskrift Fåglar i Närke i majnumret. Under året har RRK bestått av Magnus Friberg, Andreas Sandberg, Ola Erlandsson, Ove Pettersson och Johan Åhlén.
 
 
SOF:s årsmöte
Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, genomförde sitt årsmöte i Kalmar. Ulf Jorner deltog på mötet som representant för NOF. På årsmötet deltog också Hans Waern och Åke Pettersson från Närke, de deltog i egenskap av styrelseledamöter i SOF.
 
Övrigt
Under året har NOF flyttat sitt bibliotek och sina styrelsemöten från lokalen på Hagmarksgatan till Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 A i Örebro. NOF delar lokal med Naturskyddsföreningen och Hopajola. Tanken med det är att det ska bli lättare att låna från biblioteket, samtidigt som NOF kan marknadsföra sin verksamhet i de gemensamma lokalerna. Källarlokalen på Hagagatan finns kvar tills vidare och fungerar som förråd.
 
 
Funktionärer
Under det gångna året har styrelsen bestått av:
 
Hans Waern,                       Ordförande och kassör
Ulf Jorner                           Vice ordförande och fågelskydd
Ronnie Lindqvist                Atlasinventeringen och resor
Håkan Carlestam                Inomhusmöten
Kent Halttunen                   Sekreterare, hemsidan och mediagruppen
Bengt Jalsborn                    Försäljningsansvarig och lotteriansvarig
Rolf Hagström                    Exkursioner
Per Karlsson Linderum       Mediagruppen, resor
Tord Larsson                      Ekoskådningstävlingen
Åsa Bengtsson                    Tjejgruppen, inomhusmöten
 
Styrelsen i Närkes Ornitologiska Förening har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
 
Revisorer har varit Jan-Olof Ragnarsson och Marie Jphansson samt revisorsuppleanter Åke Lorin och Tord Sundström. Valberedningen har bestått av Lena Holm och Ami Sundén (sammankallande). NOF:s representant i stiftelsen Svansjön Tysslingen har varit Helny Olsson. NOF:s representant i Osetkommittén har varit Leif Sandgren. Vid SOF:s årsmöte i Kalmar representerade Ulf Jorner vår förening.
 
Örebro i februari 2015
 
 
Hans Waern                        Ulf Jorner                           Ronnie Lindqvist
 
                     
Kent Halttunen                   Bengt Jalsborn                    Håkan Carlestam
 
 
Rolf Hagström                    Per Karlsson Linderum       Tord Larsson
 
 
Åsa Bengtsson