Kvalitetskod

BirdLife Sverige är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och arbetar enligt FRIIs etiska kvalitetskod för insamlingsverksamhet.

 

Syftet med kvalitetskoden är att öka transparensen och stärka förtroendet för de insamlingsorganisationer som arbetar enligt den. Kvalitetskoden ökar vår professionalitet och ger oss en bättre styrning och insyn i verksamheten.

I enlighet med ställda krav redovisas årligen en effektrapport och publiceras på vår hemsida i enlighet med FRII:s riktlinjer.

För mer information om kvalitetskoden, besök FRII:s hemsida 
Information om Svensk Insamlingskontroll finns här