Fågelintressekommittén

BirdLifes fågelintressekommitté verkar för att marknadsföra föreningen, väcka och öka fågelintresse samt givetvis se till vi växer med nya medlemmar. Fågelintressekommittén planerar de aktiviteter som ska genomföras i föreningen årsvis.

Grunden för fågelintresset är friluftsliv och det bästa sättet att locka ut fler i naturen är de utflykter och föredrag som anordnas över hela landet. Vi samlar många av dessa på vår hemsida för att ge fler en chans att hitta till fågeläventyr i sin närhet

Följande personer är med i fågelintressekommittén:

Staffan Müller  (Leksand, vice ordf. Leksands Fågelklubb)

Kent-Ove Hvass (Skövde, Ordförande Skövde Fågelklubb)

Anette Barr (Naturpedagog)

Stina Rigbäck (Färjestaden, Kommunikationsansvarig BirdLife Sverige)

Karin Forsell (Styrelseledamot)

Gigi Sahlstrand (Stockholm, Vice ordförande Stockholms Ornitologiska Förening)

Tusentals tranor och massor med barn är på plats vid Hornborgasjön!
Pedagogiska naturdagar med Anette Barr, Trandansen april 2018