Susanne Stilling, Nyköping.


Om Rapphönan

Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i lokala/regionala fågelföreningar, BirdLife Sverige och Club300.

Rapphönan har en mejlinglista, men allt mer kommunikation sker i de Facebook-grupper som lagts upp av Rapphönans
 lokala grupper och där medlemmarna utbyter erfarenheter och tips, ställer frågor om fåglar och tipsar om evenemang, kurser om fåglar m.m. På Facebook finns också Rapphönans vänner. Där får både män och kvinnor vara med! 


OBS! För närvarande har vi stora problem med mejlinglistan och uppmanar alla att tills vidare anmäla sig till Facebookgruppen Rapphönans vänner. Där kan du ställa frågor, lägga ut bilder m.m. och vi går också ut med information där. 


Vissa år anordnas nationella Rapphöneträffar för tjejer som skådar, med de flesta aktiviteterrna sker på lokal nivå, bl.a. anorndas exkursioner, pubkvällar m.m. På flera håll anordnas aktiviteterna i samarbete med lokala/regionala fågelföreningar - vår ambition är att man i första hand ska engagera sig där.

Det finns också tjejgrupper som inte tillhör nätverket Rapphönan. Några har funnits länge, bl.a. i Mark, Närke och Göteborg; länkar till sådana grupper hittar du här.
 

Rapphönan har ingen styrelse. Vi hjälps åt med arbetet. Utgifterna (bl.a. omkostnader för marknadsföringsmaterial) täcks genom sponsring från BirdLife Sverige och Club300 samt genom frivilliga bidrag. Vill du skänka en slant? Vårt bankkonto är 3261 217 62 76 (Nordea).

Rapphönan bildades den 28 februari 2009 på initiativ av Gigi Sahlstrand. Grundarna är, förutom Gigi, Eva Stenvång Lindqvist, Lotten Sjölander, Sanja Gustafsson och Angelica Aronsson. Alla fem är sedan länge aktiva skådare i Stockholmsområdet.