Ringmärkta kungsfåglar. Foto: Hans Bister


Fågelskyddsarbete

Som Rapphöna vill man kanske också bidra till skyddet av fåglarna. Lättast gör man det genom att engagera sig i det arbete som den lokala fågelföreningen utför. Det kan handla om allt från uppsättning av holkar till att föreningen hjälper till vid restaureringen av en våtmark.
 
Många föreningar är engagerade i fågelinventeringar, bl.a.
Svensk Fågeltaxering, men för att kunna delta i en sådan måste man kunna känna igen de flesta fågelarter ”i fält”. För att medverka vid ringmärkning, på så sätt att man hjälper till att plocka fåglar ur näten, behövs däremot inga större kunskaper.
 
Sveriges Ornitologiska Förening arbetar som riksorganisation mycket på den nationella nivån för att skydda fåglarna och deras miljöer. Läs mer om BirdLife Sveriges fågelskyddsarbete
BirdLife Sverige är också den svenska länken i världens största fågelskyddsorganisation, BirdLife International, som bedriver ett hundratal fågelskyddsprojekt jorden runt. Alla som är med i SOF BirdLife är automatiskt också med i BirdLife International, som sammanlagt har över två miljoner medlemmar i 80 länder.
 
Även Club300 engagerar sig i fågelskydd. Dels går överskottet från föreningens verksamhet oavkortat till fågelskydd, dels finns Club300:s Fågelskyddsfond som stödjer fågelskyddsprojekt runt om i världen. Läs mer om
Club300:s fågelskyddsarbete.
 
Mycket av arbetet med fågelskydd sker i samarbete med olika myndigheter. På nationell nivå är Naturvårdsverket en självklar samarbetspartner. På lokal och regional nivå samarbetar ofta fågelföreningarna och länsstyrelserna.
 
Rapphönor som är intresserade av att delta i fågelskyddsarbete, kontakta i första hand de
regionala och lokala fågelföreningarna!