Rapphönans första aktivitet - skådarpub i Stockholm 31 april 2009.


Mer om vår historia

Rapphönan bildades den 28 februari 2009 av en grupp skådartjejer i Stockholmstrakten hemma hos Gigi Sahlstrand, Färingsö. Övriga som var med: Eva Stenvång Lindqvist, Sanja Gustafsson, Angelica Aronsson och Lotten Sjölander.

Rapphönans första aktivitet var att starta en mejlinglista, vilket skedde i slutet av februari, och en första hemsida för nätverket lades upp i april. 

Rapphönan fick omgående en hel del publicitet. Ett inslag i Naturmorgon i Sveriges Radios P1 gjordes redan den 2 maj och en artikel publicerades i Sveriges Ornitologiska Förening/SOF BirdLifes tidskrift Vår Fågelvärld. Både SOF och Club300 gick ut med nyheten via sina hemsidor.  

Efter några månader hade Rapphönan fått en egen logotype, tecknad av skådardottern Isabelle Scharin, och en dekal togs fram. Så småningom skapades en profilkollektion som vi därefter utvecklat. Alla våra profilprodukter finns i Butiken.

Den första nationella aktiviteten var en resa till Leksand i mars 2010. Sedan dess har det blivit ett par nationella träffar årligen. Dessa anordnas numera tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening/SOF BirdLife, som tidigt sponsrat oss på olika sätt bl.a genom att bekosta en reklamflyer och ge oss möjlighet att lägga vår hemsida inom deras tekniska system. Även Club300 sponsrar oss, bl.a. genom att ha bekostat en roll-up.

I samband med att Gigi Sahlstrands och Eva Stenvång Lindqvists bok Börja skåda fågel kom ut i augusti 2010 ökade publiciteten kring kvinnor och fågelskådning kraftigt, och Rapphönan fick mycket publicitet. Efter ett inslag i SVT:s Mitt i naturen om boken och om Rapphönan hösten 2010 började medlemsantalet öka kraftigt.

Den 1 februari 2011 gick startskottet för Rapphönan Västmanland, den första lokala Rapphönegrupp som bildats där det inte sedan tidigare funnits någon tjejgrupp inom den regionala eller lokala fågelföreningen. Sedan dess har ytterligare lokala grupper bildats.  

Läs om bildandet:
Vår Fågelvärld nr 3 2009.pdf

Fåglar i Stockholmstrakten nr 2 2010.pdf