Det är kul att skåda fågel!


Vill du börja skåda fågel?

Här har vi samlat några tips till dig som vill börja skåda fågel.

Gå med i en fågelförening
Det finns många lokala och regionala fågelföreningar runt om i landet som du är välkommen till! Det är inte alls så att fågelföreningarna bara består av "fågelexperter", som kan väldigt mycket, utan föreningarna samlar alla - från nybörjare till sådana som skådat länge. Föreningarna anordnar exkursioner och inneträffar och ibland även studiecirklar/kurser i samarbete med något studieförbund. En hel del fågelföreningar har särskilda tjejgrupper. Flertalet fågelföreningar ger ut egna tidskrifter. 

Riksorganisationen för fågelintresserade heter BirdLife Sverige
Föreningen ger ut  tidskriften Vår FågelvärldEva Stenvång Lindqvist är en av de fasta skribenterna i Vår Fågelvärld. 

På BirdLife Sveriges webbsida finns en aktuell förteckning
 över alla landets fågelföreningar. På www.birdlife.se finns också information om hur man bli medlem i BirdLife Sverige. 

Anmäl dig till en studiecirkel/kurs om fåglar
Många fågelföreningar anordnar studiecirklar/kurser för nybörjare, oftast i samarbete med
Studiefrämjandet som BirdLife Sverige är medlem i. Fråga! Studiefrämjandet har tagit fram en studieplan på boken Börja skåda fågel (se nedan), som skrivits av en av författarna, Eva Stenvång Lindqvist. Studiefrämjandet anordnar också egna cirklar och kurser om fåglar, vilket även andra studieförbund gör.

Skaffa en bra handkikare!
Köp ingen av de billiga kikare, av dålig kvalitet, som säljs i lågprisbutiker. Du behöver en kvalitetskikare med bra optik, som gör att du ser fåglarna bra och som står emot väder och vind. Vill du ha råd, prata med någon Rapphöna du känner som skådat ett tag! Du kan också få råd från Naturbokhandeln
 (se nedan), som kan hjälpa dig att välja en kikare i lämplig prisklass. 

Tips på litteratur mm
Boken Börja skåda fågel (SOF Förlag 2010, ny upplaga april 2017) har skrivits av Rapphönorna Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist. Den berättar på ett enkelt och roligt sätt om hur man kommer igång med fågelskådning och är rikt illustrerad.

Du behöver också en bra fälthandbok. Den mest använda, som de flesta som vill satsa på fågelskådning använder sig av, är Fågelguiden. Den är skriven av Lars Svensson, som är en av de skickligaste fågelkännare vi har. Den finns även som app, där sång och läten finns med. Vi rekommenderar att du skaffar både den tryckta boken och appen. 

Funderar du på att börja skåda fågel i den egna trädgården? Våren 2013 utkom på SOF:s förlag boken Fåglarnas trädgård, med Rapphönan Eva Stenvång Lindqvist som en av författarna. Boken berättar inte bara om vanliga trädgårdsfåglar utan beskriver också utförligt hur du förbättrar din trädgård så att fler fåglar trivs där. Fåglarnas trädgård har en egen sida på Facebook. 

Dina inköp kan du göra i BirdLife Sveriges bokhandel på Öland,
 Naturbokhandelnsom har en stor postorderförsäljning. Dit kan du också ringa för att få råd, t.ex, inför ett köp av kikare. Allt överskott från Naturbokhandelns försäljning går till fågelskydd!

Grupper på Facebook
Det finns en rad Facebookgrupper som du kan gå med i. För att nämna några: Artbestämning av fåglar och Fåglar inpå knuten.

När du kommit en bit längre finns också Club300...
Utvecklar du ditt fågelintresse på så sätt att du blir "kryssare" på allvar (för listor över hur många fågelarter du sett, i Sverige, i kommunen etc) vill du kanske också gå med i Club300
- föreningen för alla som vill se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige.

Som medlem i Club300 kan du även ansluta dig till det mobilbaserade larmsystemet Bird Alarm,
där skådare som upptäcker sällsynta fåglar skickar ut larm om dessa så att fler kan ta sig dit för att kryssa. Club300 ger ut tidskriften Roadrunner. Mer information om vad medlemskap m m kostar finns på www.club300.se.

På Club300:s hemsida finns Svenska fågellistan, en förteckning över de fåglar som påträffats i Sverige, med länkar till webbsidor, videoklipp m.m.