Redaktion Värmlandsornitologen

Redaktör:

Johan Bohlin kontaktuppgifter se styrelsen

Övrig redaktionsmedlemmar:

Roger Jonasson
Dan Mangsbo
Jan Rees

Cecilia Flygare