Regionala rapportkommittén

Rapportmottagare


Magnus Köpman, tfn 0700-010317

Övriga ledamöter

Stefan Asker, Anders Boström, Per Gustafsson, Lars Thornberg,  Jan Rosqvist, Ingela Källén, Lars-Erik Larsson, Roger Jonasson (styrelserepresentant)