10 oktober, 2018

Inventering av fåglar i Rautasområdet 1978 och 2001 – populationsförändringar i ett fjällområde. [Surveys of the birds in the Rautas area in 1978 and 2001 – population changes in an alpine area]