10 oktober, 2018

Pilgrimsfalkens Falco peregrinus ockupation av häckningslokaler i Västsverige vintrarna 2000/2001-2004-2005 [Winter occupation of breeding territories of Peregrine Falcon Falco peregrinus in western Sweden 2000/2001-2004/2005]