10 oktober, 2018

Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success]