10 oktober, 2018

Resultat av 20 års holkstudier – främst rörande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [A 20-year study of a nest-box breeding bird population with special regard to the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca]