10 oktober, 2018

Vikt och storlek hos skrattmåsens Larus ridibundus ägg. [Weight and size of eggs in the Black-headed Gull Larus ridibundus]