Fyren Långe Jan

Långe Jan har kastat sitt ljus över Ölands södra udde i över 200 år. Foto: Ottenby fågelstation.
Fyren Långe Jan är öppen för besök dagtid under vår, sommar och höst. Utsikten över Östersjön och sydligaste Öland är magnifik!

Öppettider & biljetter:  
Fyren är öppen för besök kl 11.00 till 17.00 (insläpp varje hel- och halvtimme). Entrébiljetter köps på plats i Naturbokhandeln och naturum Ottenby. Pris: vuxen 30 kr,  barn 20 kr. Intäkterna från fyren utgör ett viktig bidrag till Ottenby fågelstations verksamhet.

Fakta om fyren:
Långe Jan tändes första gången den första november 1785 efter en byggnadstid på nästan två år. Fyren var då 60 alnar hög (ca 36 meter) med en diameter av cirka 12 meter och med 197 trappsteg upp till toppen. Långe Jan är i dag 41,6 meter och Sveriges högsta fyr. 
 
Fyrens officiella namn är Ölands södra udde. Namnet Långe Jan kan härledas från det medeltida kapellet Capella Beati Johannis eller S:t Johannes (Jan), kapellet låg vid det gamla fiskeläget Kyrkhamn vid Ölands södra udde. Kapellet revs efter reformationen och stenen användes till byggandet av fyren. Ett stenkors väster om vägen mellan Långe Jan och Ottenby kungsgård utmärker platsen för det dåtida kapellet. 
 
Från början var fyren byggd som en öppen stenkolsfyr, med lager för stenkol i de inre tre kamrarna, den övre var avsedd för fyrpersonalen. Den nuvarande lanterninen och linssystemet är från 1907. Den vitputsades 1845 och någon gång under senare delen av 1800-talet fick den sin ring, under första tiden röd för att sedan ändras till svart. Den elektrifierades år 1948 och är i dag obemannad och helt automatisk.