Nyheter

2010-03-19

Årsrapport till Naturvårdsverket

Nu finns Ottenby fågelstations rapport till Naturvårdsverket om fågelfångsten 2009 publicerad på hemsidan. Rapporten är resultatet av den övervakning av fågelpopulationer som bedrivs på uppdrag av Naturvårdsverket. Du når rapporten på följande länk