Nyheter

2010-10-06

Stjärtmesar

Den 5: e oktober hade vi bara uppe två nät pga. blåsten, men i dessa två nät fångades en flock på sex stjärtmesar. I Lunden ser och hörs nu många stjärtmesar. Även stora flockar av nötskrikor kan ses i Lunden och runt Kungsgården.