Nyheter

2011-11-16

2011 års standardfångst avslutad

En av de långsiktiga vinnarna - gärdsmygen!

Igår den 15 november avslutades årets standardiserade ringmärkningssäsong här vid Ottenby. Fångst och ringmärkning av flyttande fåglar hade då pågått dagligen sedan mitten av mars. Bortsett från att ringmärkningen ger oss svar på när, hur och vart våra fåglar flyttar har verksamheten också ett miljöövervakande syfte där förändringar i våra fåglars antal kan spåras i fångstresultaten. 

 

2011 blev ett år med en fågelrik vår, men med en betydligt fattigare höst. Orsaken till höstens förhållandevis låga ringmärkningssummor är dock inte fastställda, men preliminärt verkar det inte som att häckningsframgången varit dålig, och det är sannolikt att andra faktorer istället spelat in. Mer betydelsefulla är de långsiktiga trenderna man ser hos de enskilda arterna.

 

Ovanligt låga årssummor erhölls för bl.a. kungsfågel med 75 % under medelvärdet. Samma sak gäller för näktergal (64 % under medel) och törnskata (51 % under medel). Den senare arten har minskat under många år. Fortsatt oroande är också läget för ortolansparv, och under 2011 fångades inte en enda individ, och endast enstaka observationer gjordes.

 

Bland arter som 2011 fångades i högre antal än vanligt hittar vi bl.a. våra tre svalor, ladusvala, hussvala och backsvala. Här finns också koltrast, gransångare och gärdsmyg som alla visat positiva utvecklingar under en längre tid.

 

En annan art, vassångaren, saknades helt i Ottenbys fångst ända in på 2000-talet. Arten har sin huvudsakliga utbredning nere på den europeiska kontinenten och österut. Under senare år har den dock etablerat ett litet men tillsynes livskraftigt bestånd i södra delarna av landet, och sannolikt är det orsaken till att enstaka fåglar nuförtiden passerar Ottenby, åtminstone med viss regelbundenhet. Under 2011 fångades denna nykomling med ett exemplar i slutet av augusti.

 

Årets samlade ringmärkning (inkl. den icke-standardiserade fångsten) kan ses här

 

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!