Nyheter

2014-06-27

Årsrapporten 2013 tillgänglig nu

Årsrapporten 2013 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Genom att fångsten bedrivs på ett standardiserat och jämförbart sätt från år till år kan vi här vid Ottenby mäta vilka arter som ökar respektive minskar i landet. För flera arter visar våra fångstsiffror långsiktiga minskningar i antal. Ortolansparvens katastrofala utveckling fortsätter och oroande trender noteras också för t.ex. blåhake och törnskata. Ytterligare arter med generellt negativa trender är rödvingetrast, buskskvätta, höksångare, grönfink, rosenfink och gulsparv. Bättre går det för t.ex. svart rödstjärt och gråsiska. Under senare tid har också nattskärra vänt den negativa trenden och är nu tydligt ökande. Bäst går det för gärdsmyg, gransångare, ärtsångare och steglits. 

I rapporten presenterar vi också fenologiska data för flyttfåglarna vid Ottenby, d.v.s. uppgifter om när de olika flyttfåglarna passerar under vår och höst. 24 arter uppvisar säkerställda tidsförskjutningar under flyttningen och för åtskilliga andra arter är trenderna tydliga (men inte säkerställda). Kraftigast förändring i vårflyttningen ser vi hos gransångare (anländer 10,2 dagar tidigare än för 35 år sedan), svarthätta (9,1 dagar tidigare) och rödvingetrast (8,8 dagar tidigare). Våren 2013 var dock exceptionellt sen med full vinter här på Öland fram till 10 april. De tidiga vårflyttarna var därför påtagligt sena. I genomsnitt anlände de svenska flyttfåglarna endast 0,5 dagar tidigare jämfört med referensvärdet, vilket kan jämföras med 2012 då värdet hamnade nära 4 dagar tidigare. Att tidpunkten för flyttningen påverkas av klimatet vet vi sedan tidigare undersökningar, och de långsiktiga förändringar som vi ser förklaras bäst av ökande genomsnittstemperaturer.
 
Årsrapporten (PDF) kan laddas ned här
 
Källa: Hellström, M., Ottvall, R., Andersson, A., Magnusson, C., Waldenström, J. & Lindström, Å. 2014. Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby 2013. Rapport, Ottenby fågelstation. 50 pp. 
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!