Nyheter

2015-04-16

Årsrapporten 2014

Årsrapporten 2014 till Naturvårdsverket finns nu tillgänglig här på hemsidan. Totalt under 2014 fångades 24 563 fåglar i den standardiserade fångsten. Summan ligger drygt 35 % över medelvärdet. Under våren noterades förhållandevis höga antal för t.ex. rödstjärt, gransångare och steglits. Blåhaken, å andra sidan, fortsätter sin kräftgång med endast 10 fångade individer (mot 51 i genomsnitt). Andra arter där vårsiffrorna hamnade långt under medel var t.ex. ladusvala, stenskvätta och svartvit flugsnappare. Hösten 2014 var generellt sett fågelrik och gav 17 880 fåglar, vilket är hela 93 % över medelvärdet. Särskilt anmärkningsvärt var det rekordartade uppträdandet av kungsfågel. Andra arter med jämförelsevis höga summor var gärdsmyg, gransångare och trädkrypare. Riktigt låga summor noterades för t.ex. göktyta, blåhake, rödvingetrast och domherre.

 

I rapporten presenterar vi också fenologiska data för flyttfåglarna vid Ottenby, d.v.s. uppgifter om när de olika flyttfåglarna passerar under vår och höst. 24 arter uppvisar säkerställda tidsförskjutningar under flyttningen och för åtskilliga andra arter är trenderna tydliga (men inte säkerställda). Kraftigast förändring i vårflyttningen ser vi hos gransångare (anländer 10,9 dagar tidigare än för 36 år sedan), rödhake (9,6 dagar tidigare), rödvingetrast (9,3 dagar tidigare) och svarthätta (9,1 dagar tidigare). Våren 2014 var mild och de svenska flyttfåglarna anlände i genomsnitt 4,0 dagar tidigare jämfört med referensvärdet. Att tidpunkten för flyttningen påverkas av klimatet vet vi sedan tidigare undersökningar, och de långsiktiga förändringar som vi ser förklaras bäst av ökande genomsnittstemperaturer.
 
Årsrapporten (PDF) kan laddas ned här
 

Källa: Hellström, M., Ottvall, R., Andersson, A., Granholm, J., Waldenström, J. & Lindström, Å. 2015. Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby 2014. Rapport, Ottenby fågelstation. 50 pp. 

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!